Toelichting Afkoop klein pensioen

Deze toelichting is een aanvulling op de brief 'Afkoop van uw pensioen' en de informatie over afkoop in Mijn StiPP Pensioen.

Ieder jaar bepaalt de overheid bij welk bedrag pensioenfondsen pensioenen mogen afkopen. Dit noemen we de wettelijke afkoopgrens. StiPP maakt gebruik van de mogelijkheid om pensioenen af te kopen. Het verschilt per pensioensoort op welk moment StiPP uw pensioen mag afkopen

Afkoop ouderdomspensioen op pensioendatum

Is uw ouderdomspensioen op de ingangsdatum lager dan de wettelijke afkoopgrens? Dan ontvangt u een afkoopvoorstel.

Voordeel van afkoop
U ontvangt in één keer een bedrag dat u vrij kunt besteden
Nadelen van afkoop
• Het afgekochte pensioen valt onder uw inkomen voor het huidige jaar. Dat kan gevolgen hebben voor toeslagen (bijvoorbeeld zorgtoeslag en huurtoeslag) of uitkeringen. Controleer dit goed voordat u akkoord gaat met afkoop van uw pensioen.
• U ontvangt geen levenslange pensioenuitkering meer van ons.
• Heeft u gekozen voor een pensioendatum voor uw AOW? Dan betaalt u relatief veel belasting over uw pensioen. Vanaf uw AOW-datum wordt uw inkomen namelijk minder zwaar belast. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Afkoop partnerpensioen of wezenpensioen

Komt u in aanmerking voor een partner- of wezenpensioen? Dan kopen wij het pensioen op de ingangsdatum af als dit pensioen onder de wettelijke afkoopgrens ligt.

Voordeel van afkoop
U ontvangt in één keer een bedrag dat u vrij kunt besteden
Nadeel van afkoop
Het afgekochte pensioen valt onder uw inkomen voor het huidige jaar. Dat kan gevolgen hebben voor toeslagen (bijvoorbeeld zorgtoeslag en huurtoeslag) of uitkeringen.

Afkoop bijzonder partnerpensioen na scheiding

Bent u gescheiden en heeft u als ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen? Dan kopen wij na melding van de scheiding het bijzonder partnerpensioen af als dit pensioen onder de wettelijke afkoopgrens ligt.

Voordeel van afkoop
U ontvangt in één keer een bedrag dat u vrij kunt besteden
Nadelen van afkoop
•Het afgekochte pensioen valt onder uw inkomen voor het huidige jaar. Dat kan gevolgen hebben voor toeslagen (bijvoorbeeld zorgtoeslag en huurtoeslag) of uitkeringen. Controleer dit goed voordat u akkoord gaat met afkoop van uw pensioen.
•Vindt de afkoop vlak voor uw AOW-datum plaats? Dan betaalt u relatief veel belasting over uw pensioen. Vanaf uw AOW-datum wordt uw inkomen namelijk minder zwaar belast. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Afkoop ouderdomspensioen bij einde deelname

Heeft u een pensioenkapitaal dat onder het afkoopkapitaal ligt dat voor uw leeftijd geldt (bekijk deze kapitalen in bijlage 1 van het reglement)? En is uw dienstverband beëindigd voor 1 januari 2018? Dan mag StiPP uw pensioen afkopen als u hiervoor een verzoek indient.  Is uw dienstverband na 1 januari 2018 beëindigd? Dan draagt StiPP uw pensioenkapitaal automatisch over naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u deze niet? Dan blijft StiPP dit jaarlijks controleren. Heeft u na 5 jaar nog geen nieuwe pensioenuitvoerder? Of gaat u met pensioen? Dan mag StiPP alsnog uw pensioen afkopen als u daarmee instemt.

Voordelen van afkoop
• U ontvangt in één keer een bedrag dat u vrij kunt besteden.
• U voorkomt dat u op uw pensioendatum van veel verschillende pensioenuitvoerders een klein pensioen ontvangt.
Nadelen van afkoop
• U kunt het pensioen dat u bij ons heeft opgebouwd, niet meer samenvoegen met andere pensioenen bij andere pensioenuitvoerders.
• Uw totale pensioenuitkering is straks lager, omdat u van StiPP geen pensioenuitkering meer krijgt.
• Het afgekochte pensioen valt onder uw inkomen voor het huidige jaar. Dat kan gevolgen hebben voor toeslagen (bijvoorbeeld zorgtoeslag en huurtoeslag) of uitkering. Controleer dit goed voordat u akkoord gaat met afkoop van uw pensioen.
• U betaalt relatief veel belasting over de afkoop van uw pensioen. Vanaf uw AOW-datum wordt uw inkomen namelijk minder zwaar belast. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Berekening van de afkoopwaarde

De afkoopwaarde van uw pensioen is de huidige waarde van uw belegde pensioenkapitaal. Deze waarde kan wijzigen in de periode tussen de aanvraag van uw pensioen en het moment van afkopen. Dit komt doordat uw pensioenkapitaal wordt belegd. Het beleggingsrendement wordt maandelijks verwerkt in uw pensioenkapitaal. Hierdoor kan de afkoopwaarde van uw pensioen omhoog of omlaag gaan.

Hoogte van de netto-uitkering

Omdat het een uitkering betreft, moet StiPP loonheffing en een bijdrage zorgverzekering inhouden. We houden hierbij geen rekening met loonheffingskorting. Het bedrag dat overblijft na deze wettelijke inhoudingen, is het netto afkoopbedrag.

Beschermen huurtoeslag met Regeling bijzondere situaties

Ontvangt u huurtoeslag? Dan kunt u mogelijk de Belastingdienst vragen het afkoopbedrag niet mee te nemen in de bepaling van uw huurtoeslag. In zogenoemde bijzondere situaties kan de Belastingdienst namelijk een deel van uw inkomen buiten beschouwing laten. Bijvoorbeeld bij verplichte afkoop van een pensioen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst. Op deze website vindt u ook het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag. Hiermee vraagt u de Belastingdienst om het inkomen uit (verplichte) afkoop buiten beschouwing te laten.

U ontvangt een specificatie afkoop pensioen

Kort voordat u het afkoopbedrag ontvangt, krijgt u een betalingsoverzicht van dit bedrag. Hierop ziet u het definitieve bruto en netto afkoopbedrag als ook alle wettelijke inhoudingen. Ook staat op dit overzicht op welke bankrekening u het bedrag ontvangt.

Belastingaangifte bij wezenpensioen

Is er recht op een wezenpensioen van StiPP? In dat geval doet de ouder of voogd de aangifte inkomstenbelasting. Hij of zij moet hierbij het bruto bedrag van de afkoopsom vermelden. Dit kan bij het onderdeel ‘AOW, pensioen, lijfrente en andere uitkeringen en afkoopsommen die onder de loonheffing vallen'.