Verlaging toetredingsleeftijd

De overheid wil zoveel mogelijk werkenden pensioen laten opbouwen. Daarom wordt vanaf 1 januari 2024 de toetredingsleeftijd verlaagd van 21 naar 18 jaar. Dit betekent dat jongere werknemers vanaf 18 jaar starten met pensioen opbouwen bij StiPP. Heeft u al werknemers in dienst die tussen de 18 en 20 jaar oud zijn? Voor hen start de wekentelling vanaf 1 januari 2024, de in 2023 gewerkte weken tellen dus niet mee.

Houd er rekening mee in uw administratie en softwarepakket dat u op tijd de toetredingsleeftijd per 1 januari 2024 verlaagt naar 18 jaar. Dit zorgt ervoor dat het aanleveren van de maandelijkse PDO-bestanden goed verloopt.