Pana/Pani emerytura w StiPP-ie

Czy pracuje Pan/Pani jako pracownik tymczasowy, payroller albo pracownik oddelegowany w elastycznym sektorze zatrudnienia? Jeżeli tak, prawdopodobnie jest Pan/Pani członkiem funduszu emerytalnego StiPP-u. Jeżeli nie pracuje już Pan/Pani w elastycznym sektorze zatrudnienia, zgromadzony kapitał emerytalny jest wciąż Pana/Pani własnością. Na tej stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące praw emerytalnych.

Posiada Pan/Pani kapitał emerytalny w StiPP-ie

Pracując w elastycznym sektorze zatrudnienia, gromadzi Pan/Pani kapitał emerytalny. Każdego miesiąca odprowadzane są składki emerytalne na emerytalny rachunek inwestycyjny, a gromadzony w ten sposób kapitał jest następnie inwestowany. Kapitał inwestycyjny oraz zysk z niego składają się na Pana/Pani kapitał emerytalny. W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego przysługuje Panu/Pani prawo wykupienia za pomocą tego kapitału emerytalnego praw do dożywotniej emerytury. Jej wysokość jest więc zależna od wysokości zainwestowanej kwoty, zysku z tej inwestycji oraz kosztów wykupu praw emerytalnych.

Nie jest już Pan/Pani członkiem funduszu emerytalnego StiPP-u

Jeżeli zaprzestaje Pan/Pani członkostwa w naszym programie emerytalnym, zgromadzony kapitał pozostaje Pana/Pani własnością. Jeżeli kwota końcowa kapitału jest niska i nie przekracza 594,89 EUR rocznie, po upływie dwóch lat zostanie jednorazowo wypłacona w całości*. Nazywamy to wcześniejszą wypłatą kapitału emerytalnego. Jeżeli spełnia Pan/Pani warunki umożliwiające wcześniejszą wypłatę kapitału emerytalnego i wciąż mieszka w Holandii, StiPP przyśle Panu/Pani związaną z tym propozycję. Jeżeli mieszka Pan/Pani poza granicami Holandii, musi Pan/Pani samodzielnie złożyć wniosek o wcześniejszą wypłatę kapitału emerytalnego.

Nie mieszka Pan/Pani na terenie Holandii?

Adres zameldowania musi zostać podany do StiPP. Tylko wówczas możliwe jest informowanie Pana/Pani o przysługującej emeryturze. Wszelkie zmiany zameldowania poza granicami Holandii również muszą zostać zgłoszone.

Otrzymuje Pan/Pani emeryturę StiPP-u ale mieszka poza granicami Niderlandow?

Każdego roku należy wypełnić formularz "Poświadczenie życia”, który musi zostać podpisany przez burmistrza lub urzędnika, który jest odpowiednikiem holenderskiego urzędnika stanu cywilnego lub urzędnika w wydziale rejestru ludności gminy, bądź przez notariusza. Co roku formularz ten należy wysłać do StiPP-u, w przeciwnym razie wypłata emerytury zostanie wstrzymana.

Często zadawane pytania

Czy mogę wcześniej wypłacić moją emeryturę?

Jest to możliwe, jeżeli spełnia Pan/Pani dwa warunki. Wysokość kapitału emerytalnego nie przekracza 594,89 EUR brutto rocznie (2023). Wcześniejsza wypłata emerytury jest możliwa dopiero wówczas, gdy od momentu wygaśnięcia umowy o pracę upłynęły ponad dwa lata*. Jeżeli mieszka Pan/Pani poza granicami Holandii, jest Pan zobowiązany / Pani zobowiązana złożyć wniosek o wcześniejszą wypłatę kapitału emerytalnego za pomocą tego formularza, a my wyślemy Panu / Pani formularz zgłoszeniowy. Proszę pamiętać, że formularz musi być wypełniony w języku angielskim. Jeżeli mieszka Pan/Pani na terenie Holandii, otrzyma Pan/Pani propozycję od StiPP-u, nie musząc nic robić w tym kierunku.

*Jeżeli po 1 stycznia 2018 roku doszło do zaprzestania gromadzenia środków na poczet Państwa niskiej emerytury, nie ma możliwości jej spłacenia [przelania na rachunek bankowy]. Niska emerytura to świadczenie nieprzekraczające kwoty 594,89 EUR rocznie (2023). Poczynając od roku 2019, w  przypadku zmiany pracy StiPP (Stowarzyszenie ds. 2Funduszy Emerytalnych dla Sektora Usług Pracowniczych) przekazuje środki emerytalne nowemu funduszowi emerytalnemu. Nazywane jest to automatycznym przeniesieniem wartości. Według starej regulacji po dwóch latach od chwili zakończenia stosunku pracy StiPP miał możliwość spłacenia niskiej emerytury. Jednak nie jest to dłużej możliwe, jeżeli Państwa stosunek pracy zakończony został po 1 stycznia 2018 roku. Ta nowa regulacja weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, jednak ma zastosowanie do niskich emerytur, których gromadzenie zakończyło się po 1 stycznia 2018 roku.

Spłata możliwa jest jeszcze wyłącznie w następujących sytuacjach:

  • Jeżeli w ciągu pięciu lat przynajmniej pięciokrotnie StiPP nie będzie mogła przenieść niskiej emerytury do nowego funduszu emerytalnego.
  • Jeżeli Państwo przejdą na emeryturę i nie będzie żadnego nowego funduszu emerytalnego, któremu będzie można przekazać niską emeryturę.

Niedługo skończę 65 lat – kiedy mogę przejść na emeryturę?

Moment przejścia na emeryturę wybiera Pan sam / Pani sama. Jeżeli chce Pan/Pani rozpocząć wypłatę praw emerytalnych StiPP-u równocześnie z prawami emerytalnymi holenderskiej emerytury państwowej AOW, nie musi Pan/Pani nic robić w tym kierunku. Sześć miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego StiPP przyśle Panu/Pani wniosek o wypłatę emerytury. Jeżeli chce Pan/Pani przejść na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego, należy złożyć wniosek w StiPP-ie trzy miesiące przed przejściem na emeryturę.

Czy mogę otrzymać kserokopię zestawienia emerytalnego?

Może Pan / Pani pobrać swoje zestawienie emerytalne w Mijn StiPP Pensioen (moja emerytura w StiPP). Należy się w tym celu zalogować. Jeżeli nie posiada Pan/Pani kodu DigiD, należy złożyć wniosek o wydanie kopii za pomocą tego formularza.

W jaki sposób mogę podać mój nowy adres?

W momencie przeprowadzki poza granice Holandii jest Pan zobowiązany / Pani zobowiązana podać nowy adres zameldowania. StiPP nie uzyskuje tego typu informacji samodzielnie. Podaj tutaj swój nowy adres. Proszę pamiętać, że formularz musi być wypełniony w języku angielskim.

Czy mam obowiązek zarejestrować mojego partnera / moją partnerkę?

Nie ma obowiązku rejestrowania partnerki/partnera. StiPP skontaktuje się z Pana/Pani rodziną po Pana/Pani śmierci.