Pana/Pani emerytura w StiPP-ie

Czy pracuje Pan/Pani jako pracownik tymczasowy albo pracownik oddelegowany w elastycznym sektorze zatrudnienia? Jeżeli tak, prawdopodobnie jest Pan/Pani członkiem funduszu emerytalnego StiPP-u. Jeżeli nie pracuje już Pan/Pani w elastycznym sektorze zatrudnienia, zgromadzony kapitał emerytalny jest wciąż Pana/Pani własnością. Na tej stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące praw emerytalnych. Chcesz uzyskać więcej informacji na temat pracy i życia w Holandii? Kliknij tutaj.

Posiada Pan/Pani kapitał emerytalny w StiPP-ie

Pracując w elastycznym sektorze zatrudnienia, gromadzi Pan/Pani kapitał emerytalny. Każdego miesiąca odprowadzane są składki emerytalne na emerytalny rachunek inwestycyjny, a gromadzony w ten sposób kapitał jest następnie inwestowany. Kapitał inwestycyjny oraz zysk z niego składają się na Pana/Pani kapitał emerytalny. W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego przysługuje Panu/Pani prawo wykupienia za pomocą tego kapitału emerytalnego praw do dożywotniej emerytury. Jej wysokość jest więc zależna od wysokości zainwestowanej kwoty, zysku z tej inwestycji oraz kosztów wykupu praw emerytalnych.

Co się staje ze zgromadzonym już przez Ciebie kapitałem emerytalnym?

 Co dzieje się z Twoim zgromadzonym kapitałem emerytalnym, zależy od tego, jak wysoką emeryturę udało Ci się zgromadzić. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie „Mijn StiPP Pensioen”.

 • Wysokość Twojego przewidywanego świadczenia emerytalnego jest niższa niż 2 € brutto rocznie
  Kapitał emerytalny przekształcony w świadczenie emerytalne niższe niż 2 € rocznie przepada w chwili zakończenia uczestnictwa w funduszu. Zdecydował o tym i przewidział w prawie rząd centralny.
 • Wysokość Twojego przewidywanego świadczenia emerytalnego leży między 2 i 592,51 € (2024) brutto rocznie
  Kiedy zmieniają Państwo pracę, StiPP może przekazać Państwa niewysoką emeryturę do innego funduszu emerytalnego. Nazywane jest to automatycznym przeniesieniem. O przeniesieniu przez nas emerytury do nowego funduszu emerytalnego otrzymasz informację ze StiPP i ze swojego nowego funduszu.

  Jednorazowa wypłata emerytury przez StiPP możliwa jest jeszcze wyłącznie w następujących sytuacjach:
  • Jeżeli w ciągu pięciu lat przynajmniej pięciokrotnie nie uda się StiPP przenieść niskiej emerytury do nowego funduszu emerytalnego.
  • Jeżeli przejdziesz na emeryturę i Twoja emerytura nie zostanie przeniesiona do innego funduszu emerytalnego.
 • Wysokość Twojego przewidywanego świadczenia emerytalnego przekracza kwotę 592,51 € (2024) rocznie
  Możesz pozostawić swoją emeryturę w StiPP lub zdecydować o przeniesieniu jej do nowego funduszu emerytalnego. O przeniesienie emerytury musisz się zwrócić z wnioskiem do swojego nowego funduszu emerytalnego. W przypadku pozostawienia emerytury w StiPP w dniu Twojego przejścia na emeryturę ponownie jest sprawdzana wysokość Twojego kapitału emerytalnego. Za zgromadzony kapitał możesz zdecydować się wykupić świadczenie emerytalne, wypłacane co miesiąc, u nas lub w którymś z towarzystw ubezpieczeniowych lub zwracamy się z propozycją jednorazowego wypłacenia emerytury, jeżeli Twoja emerytura w tym momencie będzie niższa niż niska emerytura.

Nie mieszka Pan/Pani na terenie Holandii?

Adres zameldowania musi zostać podany do StiPP. Tylko wówczas możliwe jest informowanie Pana/Pani o przysługującej emeryturze. Wszelkie zmiany zameldowania poza granicami Holandii również muszą zostać zgłoszone.

Otrzymuje Pan/Pani emeryturę StiPP-u ale mieszka poza granicami Niderlandow?

Każdego roku należy wypełnić formularz "Poświadczenie życia”, który musi zostać podpisany przez burmistrza lub urzędnika, który jest odpowiednikiem holenderskiego urzędnika stanu cywilnego lub urzędnika w wydziale rejestru ludności gminy, bądź przez notariusza. Co roku formularz ten należy wysłać do StiPP-u, w przeciwnym razie wypłata emerytury zostanie wstrzymana.

Często zadawane pytania

Czy mogę wcześniej wypłacić moją emeryturę?

Jest to możliwe, jeżeli spełnia Pan/Pani dwa warunki.

 • Wysokość kapitału emerytalnego nie przekracza 592,51 € brutto rocznie (2024). 
 • Jeżeli w ciągu pięciu lat przynajmniej pięciokrotnie StiPP nie będzie mogła przenieść niskiej emerytury do nowego funduszu emerytalnego.

Jeśli spełnisz te warunki, automatycznie otrzymasz wiadomość od StiPP.

Niedługo skończę 66 lat – kiedy mogę przejść na emeryturę?

Moment przejścia na emeryturę wybiera Pan sam / Pani sama. Jeżeli chce Pan/Pani rozpocząć wypłatę praw emerytalnych StiPP-u równocześnie z prawami emerytalnymi holenderskiej emerytury państwowej AOW, nie musi Pan/Pani nic robić w tym kierunku. Sześć miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego StiPP przyśle Panu/Pani wniosek o wypłatę emerytury. Jeżeli chce Pan/Pani przejść na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego, należy złożyć wniosek w StiPP-ie trzy miesiące przed przejściem na emeryturę.

Czy mogę otrzymać kserokopię zestawienia emerytalnego?

Może Pan / Pani pobrać swoje zestawienie emerytalne w Mijn StiPP Pensioen (moja emerytura w StiPP). Należy się w tym celu zalogować. Jeżeli nie posiada Pan/Pani kodu DigiD, należy złożyć wniosek o wydanie kopii za pomocą tego formularza.

W jaki sposób mogę podać mój nowy adres?

W momencie przeprowadzki poza granice Holandii jest Pan zobowiązany / Pani zobowiązana podać nowy adres zameldowania. StiPP nie uzyskuje tego typu informacji samodzielnie. Podaj tutaj swój nowy adres. Proszę pamiętać, że formularz musi być wypełniony w języku angielskim.

Czy mam obowiązek zarejestrować mojego partnera / moją partnerkę?

Nie ma obowiązku rejestrowania partnerki/partnera. StiPP skontaktuje się z Pana/Pani rodziną po Pana/Pani śmierci.