mijn stipp pensioen

Pana/Pani emerytura w StiPP-ie

Czy pracuje Pan/Pani jako pracownik tymczasowy, payroller albo pracownik oddelegowany w elastycznym sektorze zatrudnienia? Jeżeli tak, prawdopodobnie jest Pan/Pani członkiem funduszu emerytalnego StiPP-u. Jeżeli nie pracuje już Pan/Pani w elastycznym sektorze zatrudnienia, zgromadzony kapitał emerytalny jest wciąż Pana/Pani własnością. Na tej stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące praw emerytalnych.

Posiada Pan/Pani kapitał emerytalny w StiPP-ie

Pracując w elastycznym sektorze zatrudnienia, gromadzi Pan/Pani kapitał emerytalny. Każdego miesiąca odprowadzane są składki emerytalne na emerytalny rachunek inwestycyjny, a gromadzony w ten sposób kapitał jest następnie inwestowany. Kapitał inwestycyjny oraz zysk z niego składają się na Pana/Pani kapitał emerytalny. W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego przysługuje Panu/Pani prawo wykupienia za pomocą tego kapitału emerytalnego praw do dożywotniej emerytury. Jej wysokość jest więc zależna od wysokości zainwestowanej kwoty, zysku z tej inwestycji oraz kosztów wykupu praw emerytalnych.

Nie jest już Pan/Pani członkiem funduszu emerytalnego StiPP-u

Jeżeli zaprzestaje Pan/Pani członkostwa w naszym programie emerytalnym, zgromadzony kapitał pozostaje Pana/Pani własnością. Jeżeli kwota końcowa kapitału jest niska i nie przekracza 474.11 EUR rocznie, po upływie dwóch lat zostanie jednorazowo wypłacona w całości. Nazywamy to wcześniejszą wypłatą kapitału emerytalnego. Jeżeli spełnia Pan/Pani warunki umożliwiające wcześniejszą wypłatę kapitału emerytalnego i wciąż mieszka w Holandii, StiPP przyśle Panu/Pani związaną z tym propozycję. Jeżeli mieszka Pan/Pani poza granicami Holandii, musi Pan/Pani samodzielnie złożyć wniosek o wcześniejszą wypłatę kapitału emerytalnego.

Nie mieszka Pan/Pani na terenie Holandii?

Adres zameldowania musi zostać podany do StiPP. Tylko wówczas możliwe jest informowanie Pana/Pani o przysługującej emeryturze. Wszelkie zmiany zameldowania poza granicami Holandii również muszą zostać zgłoszone.

Otrzymuje Pan/Pani emeryturę StiPP-u ale mieszka poza granicami Niderlandow?

Każdego roku należy wypełnić formularz "Poświadczenie życia”, który musi zostać podpisany przez burmistrza lub urzędnika, który jest odpowiednikiem holenderskiego urzędnika stanu cywilnego lub urzędnika w wydziale rejestru ludności gminy, bądź przez notariusza. Co roku formularz ten należy wysłać do StiPP-u, w przeciwnym razie wypłata emerytury zostanie wstrzymana.

Często zadawane pytania

Czy mogę wcześniej wypłacić moją emeryturę?

Jest to możliwe, jeżeli spełnia Pan/Pani dwa warunki. Wysokość kapitału emerytalnego nie przekracza  474,11 EUR brutto rocznie (2018). Wcześniejsza wypłata emerytury jest możliwa dopiero wówczas, gdy od momentu wygaśnięcia umowy o pracę upłynęły ponad dwa lata. Jeżeli mieszka Pan/Pani poza granicami Holandii, jest Pan zobowiązany / Pani zobowiązana złożyć wniosek o wcześniejszą wypłatę kapitału emerytalnego za pomocą tego formularza, a my wyślemy Panu / Pani formularz zgłoszeniowy. Proszę pamiętać, że formularz musi być wypełniony w języku angielskim. Jeżeli mieszka Pan/Pani na terenie Holandii, otrzyma Pan/Pani propozycję od StiPP-u, nie musząc nic robić w tym kierunku.

Niedługo skończę 65 lat – kiedy mogę przejść na emeryturę?

Moment przejścia na emeryturę wybiera Pan sam / Pani sama. Jeżeli chce Pan/Pani rozpocząć wypłatę praw emerytalnych StiPP-u równocześnie z prawami emerytalnymi holenderskiej emerytury państwowej AOW, nie musi Pan/Pani nic robić w tym kierunku. Sześć miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego StiPP przyśle Panu/Pani wniosek o wypłatę emerytury. Jeżeli chce Pan/Pani przejść na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego, należy złożyć wniosek w StiPP-ie trzy miesiące przed przejściem na emeryturę.

Czy mogę otrzymać kserokopię zestawienia emerytalnego?

Może Pan / Pani pobrać swoje zestawienie emerytalne w Mijn StiPP Pensioen (moja emerytura w StiPP). Należy się w tym celu zalogować. Jeżeli nie posiada Pan/Pani kodu DigiD, należy złożyć wniosek o wydanie kopii za pomocą tego formularza.

W jaki sposób mogę podać mój nowy adres?

W momencie przeprowadzki poza granice Holandii jest Pan zobowiązany / Pani zobowiązana podać nowy adres zameldowania. StiPP nie uzyskuje tego typu informacji samodzielnie. Podaj tutaj swój nowy adres. Proszę pamiętać, że formularz musi być wypełniony w języku angielskim.

Czy mam obowiązek zarejestrować mojego partnera / moją partnerkę?

Nie ma obowiązku rejestrowania partnerki/partnera. StiPP skontaktuje się z Pana/Pani rodziną po Pana/Pani śmierci.