mijn stipp pensioen

Wel of geen waardeoverdracht?

Heeft u eerder ook pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds? Dan kunt u kiezen om dit pensioen mee te nemen naar StiPP. Dit heet waardeoverdracht. U kunt deze keuze altijd maken als u pensioen gaat opbouwen bij een ander pensioenfonds. Het pensioen dat u nu bij StiPP opbouwt, kunt u later dus ook weer meenemen naar een ander pensioenfonds

Is waardeoverdracht verstandig?

Het is niet altijd gemakkelijk om te beoordelen of waardeoverdracht verstandig is. Pensioenregelingen verschillen namelijk van elkaar. Het pensioen dat u bij de ene partij heeft opgebouwd wordt omgerekend naar een pensioen bij de andere partij. Een waardeoverdracht kan dus gevolgen hebben voor de hoogte van uw pensioen. Vergelijk uw oude pensioenregeling dus goed met de pensioenregeling van StiPP voordat u kiest voor waardeoverdracht! U vergelijkt u de verschillende pensioenregelingen met behulp van de pensioenvergelijker.

Kenmerken van de StiPP-regelingen

  • Het soort regeling is een belangrijke factor bij de keuze voor waardeoverdracht. StiPP heeft een beschikbare premieregeling. Dat betekent dat de hoogte van het pensioenkapitaal afhankelijk is van beleggingsrendementen. Dit brengt risico’s met zich mee. Bekijk goed welke risico’s u loopt bij uw oude pensioenfonds. Besef dat door waardeoverdracht uw volledige pensioen afhankelijk wordt van de beleggingsrendementen van StiPP.
  • Een ander belangrijk kenmerk van de pensioenregeling van StiPP is dat u pas als u met pensioen gaat weet hoeveel pensioen u precies krijgt. U gebruikt uw pensioenkapitaal namelijk om op uw pensioendatum een pensioenuitkering in te kopen. Hoe hoog uw pensioenuitkering uiteindelijk wordt is afhankelijk van de hoogte van uw pensioenkapitaal. Maar ook de inkoopfactoren spelen een belangrijke rol. Deze inkoopfactoren veranderen maandelijks en zijn onder andere afhankelijk van de rentestand. Besef dat door waardeoverdracht naar StiPP de hoogte van uw volledige pensioen pas duidelijk is als u met pensioen gaat.
  • Tot slot vergelijkt u uw pensioenregelingen ook door te kijken naar de verzekeringen die zijn geregeld. Wat krijgt uw partner als u overlijdt? Wat als u arbeidsongeschikt raakt? Ook de financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds kan een belangrijke rol spelen bij de keuze voor waardeoverdracht. Een financieel adviseur kan u meer inzicht geven in de voor- en nadelen van waardeoverdracht.

Automatische waardeoverdracht klein pensioen

Let op: Heeft u een pensioen waarvan de opbouw na 1 januari 2018 is gestopt? In de wet is geregeld dat pensioenfondsen er voor kunnen kiezen dat een klein pensioen automatisch wordt overgedragen als u van baan wisselt. Een klein pensioen is een uitkering tot € 484,09 per jaar (2019). U hoeft dan zelf niks te regelen. Vraag uw vorige pensioenfonds of u een klein pensioen heeft en of dit automatische overdragen. 

 

Terug naar alle levensgebeurtenissen