mijn stipp pensioen

Weg bij StiPP

U stopt met werken in de flexbranche. Uw deelname aan de pensioenregeling bij StiPP stopt automatisch. Het pensioen dat u heeft opgebouwd blijft van u. U kunt het volgende met uw opgebouwde pensioen doen:

StiPP koopt uw pensioen af

Heeft u pensioen waarvan de opbouw vóór 1 januari 2018 is gestopt? En is uw pensioenkapitaal lager dan € 5.555,63 ? Dan mag StiPP na twee jaar uw opgebouwde pensioenkapitaal in één keer uitbetalen. We noemen dit afkoop. Lees meer over afkoop.

U neemt uw StiPP-pensioen mee naar uw nieuwe pensioenfonds

Als u bij uw nieuwe werkgever ook pensioen opbouwt, kunt u het StiPP-pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Dit noemen we 'waardeoverdracht'. U vraagt waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenfonds. Of waardeoverdracht verstandig is, hangt af van uw situatie. Lees meer over de keuze: wel of geen waardeoverdracht aanvragen.

Let op: Heeft u een klein pensioen waarvan de opbouw na 1 januari 2018 is gestopt? Per 1 januari 2019 verandert er iets voor deelnemers van StiPP met een klein pensioen. Een klein pensioen is een uitkering tot € 474,11 per jaar (2018). Wanneer u van baan wisselt, mag StiPP een klein pensioen overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet automatische waardeoverdracht. Eerst mocht StiPP de kleine pensioenen twee jaar na uitdiensttreding afkopen. Wanneer u na 1 januari 2018 uit dienst treedt, kan dit niet meer. Deze nieuwe wet gaat formeel in per 1 januari 2019, maar is al van toepassing voor kleine pensioenen waarvan de opbouw na 1 januari 2018 stopt.

U laat uw pensioen bij StiPP staan

Als de opbouw van uw pensioen na 1 januari 2018 is gestopt en uw pensioenkapitaal hoger is dan € 5.555,63, dan kunt u uw pensioen bij StiPP laten staan. Op uw pensioendatum wordt gekeken naar de hoogte van uw pensioenkapitaal. U kunt er dan voor kiezen een maandelijkse pensioenuitkering bij ons of bij een verzekeraar aan te kopen. Is uw jaarlijkse pensioenuitkering op uw pensioendatum lager dan € 474,11? Dan wordt uw pensioen afgekocht als u hiermee instemt. StiPP betaalt dan het afkoopbedrag aan u uit. Over dit bedrag moet u wel belasting betalen. StiPP houdt hier rekening mee.

Controleer uw gegevens

StiPP blijft u informeren over uw pensioen. Controleer daarom of uw e-mailadres in Mijn StiPP Pensioen klopt of vul daar uw e-mailadres in.

Terug naar alle levensgebeurtenissen