mijn stipp pensioen

Weg bij StiPP

U stopt met werken in de flexbranche. Uw deelname aan de pensioenregeling bij StiPP stopt automatisch. Het pensioen dat u heeft opgebouwd blijft van u.

U kunt het volgende met uw opgebouwde pensioen doen:

StiPP koopt uw pensioen af

Heeft u pensioen waarvan de opbouw vóór 1 januari 2018 is gestopt? En is uw pensioenkapitaal lager dan € 5.555,63 ? Dan mag StiPP na twee jaar uw opgebouwde pensioenkapitaal in één keer uitbetalen. We noemen dit afkoop. Lees meer over afkoop.

U neemt uw StiPP-pensioen mee naar uw nieuwe pensioenfonds

Als u bij uw nieuwe werkgever ook pensioen opbouwt, kunt u het StiPP-pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Dit noemen we 'waardeoverdracht'. U vraagt waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenfonds. Of waardeoverdracht verstandig is, hangt af van uw situatie. Lees meer over de keuze: wel of geen waardeoverdracht aanvragen.

Let op: Heeft u een pensioen waarvan de opbouw na 1 januari 2018 is gestopt? Per 1 januari 2019 verandert er iets voor deelnemers van StiPP met een klein pensioen. Een klein pensioen is een uitkering tot € 474,11 per jaar (2018). Wanneer u van baan wisselt, mag StiPP een klein pensioen gaan over dragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet automatische waardeoverdracht. Eerst mocht StiPP de kleine pensioenen twee jaar na uitdiensttreding afkopen. Wanneer u na 1 januari 2018 uit dienst treedt, kan dit niet meer. Deze nieuwe wet gaat formeel in per 1 januari 2019, maar is al van toepassing voor kleine pensioenen waarvan de opbouw na 1 januari 2018 stopt.

U laat uw pensioen bij StiPP staan

U kunt uw pensioen bij StiPP laten staan. Op uw pensioendatum wordt gekeken naar de hoogte van uw pensioenkapitaal. U kunt er dan voor kiezen een maandelijkse pensioenuitkering bij ons of bij een verzekeraar aan te kopen. Is uw jaarlijkse pensioenuitkering op uw pensioendatum lager dan € 474,11? Dan wordt uw pensioen afgekocht als u hiermee instemt. StiPP betaalt dan het afkoopbedrag aan u uit. Over dit bedrag moet u wel belasting betalen. StiPP houdt hier rekening mee.

Controleer uw gegevens

StiPP blijft u informeren over uw pensioen. Controleer daarom of uw e-mailadres in Mijn StiPP Pensioen klopt of vul daar uw e-mailadres in.

Terug naar alle levensgebeurtenissen