mijn stipp pensioen

Overlijden

Komt u te overlijden? En bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen uw nabestaanden een uitkering. Let op: in de Basisregeling heeft uw partner geen recht op het partnerpensioen als u samenwoonde. In de Plusregeling heeft uw partner wel recht op partnerpensioen als u officieel samenwoonde.

StiPP neemt contact op met uw nabestaanden

StiPP neemt automatisch contact op met uw nabestaanden als u overlijdt. Uw nabestaanden hoeven dus geen actie te ondernemen. 

Eenmalige uitkering

Als het pensioenkapitaal omgerekend naar een pensioenuitkering per jaar lager is dan € 484,09 wordt het bedrag in één keer uitbetaald aan uw nabestaanden.

 

Terug naar alle levensgebeurtenissen