mijn stipp pensioen

Overgang naar de plusregeling

Als u start bij StiPP, bouwt u pensioen op in de Basisregeling. Als u 52 weken pensioen heeft opgebouwd in de Basisregeling, gaat u over naar de Plusregeling. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. Uw werkgever kan u ook eerder aanmelden voor de Plusregeling.

Wat verandert er als u naar de Plusregeling gaat?

U gaat zelf premie betalen

In de Plusregeling gaat u zelf een eigen bijdrage betalen.

Er wordt meer premie ingelegd

In de Plusregeling is de inleg afhankelijk van uw leeftijd. Hoe ouder u bent, hoe meer geld er wordt ingelegd voor uw pensioen. Er wordt minimaal zoveel geld voor u op uw beleggingsrekening gestort als in de basisregeling. Een voorbeeldberekening vindt u hier.

Samenwonende partner krijgt recht op partnerpensioen

In de Plusregeling heeft uw partner ook recht op partnerpensioen als u officieel samenwoont. In de Basisregeling geldt dat alleen bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap. 

Extra partnerpensioen tijdens uw deelname aan de pensioenregeling van StiPP

Als u overlijdt tijdens uw deelname aan de Plusregeling van StiPP, krijgt uw partner een aanvullende uitkering, naast het standaard partnerpensioen. U bent hiervoor automatisch verzekerd. Uw partner krijgt hierdoor een hogere uitkering. De verzekering stopt als uw deelname aan de pensioenregeling bij StiPP stopt. Als u overlijdt als u niet meer deelneemt aan de pensioenregeling, krijgt uw partner dus geen aanvullend partnerpensioen.

Het pensioen als u arbeidsongeschikt raakt

Als u pensioenkapitaal opbouwt in de Plusregeling en u raakt arbeidsongeschikt, blijft u in de meeste gevallen pensioenkapitaal opbouwen. U hoeft daarvoor dan geen premie te betalen. Lees meer over arbeidsongeschiktheid.

Terug naar alle levensgebeurtenissen