mijn stipp pensioen

Nieuwe relatie

Basisregeling

Als u een partner heeft, heeft hij of zij recht op partnerpensioen als jullie gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. U hoeft dan niets door te geven aan StiPP. Als u in de Basisregeling van StiPP zit en gaat samenwonen, heeft uw partner geen recht op partnerpensioen. Uw partner krijgt pas recht op partnerpensioen als u in de Plusregeling zit.

Plusregeling

In de Plusregeling kan uw partner recht hebben op partnerpensioen, ook als u samenwoont. U moet minstens zes maanden op hetzelfde adres samenwonen volgens het bevolkingsregister. Ook moet uw partner in uw samenlevingscontract aangewezen zijn als ‘begunstigde voor het partnerpensioen’.

Terug naar alle levensgebeurtenissen