mijn stipp pensioen

Met pensioen gaan

Read this page in English

Een half jaar voor uw 67e verjaardag krijgt u van StiPP een aanvraagformulier voor uw pensioen. Hierin staat precies wat u moet doen. En welke mogelijkheden er zijn om uw pensioen aan te passen aan uw eigen wensen en voorkeuren. Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het op tijd terug naar StiPP. 

U koopt een ouderdomspensioen

Bij StiPP bouwt u een pensioenkapitaal op. Er worden premies ingelegd en dat geld beleggen wij. Als u met pensioen gaat, koopt u van dit kapitaal een ouderdomspensioen (en eventueel een nabestaandenpensioen). U krijgt dan elke maand een pensioenuitkering. Als uw pensioenkapitaal lager is dan € 9.817,86 (2018), ontvangt u éénmalig een uitkering. In Mijn StiPP Pensioen ziet u de hoogte van uw pensioenkapitaal. 

Beleggen voor een variabel of stabiel pensioen?

Bent u 57 jaar of ouder? Dan kunt u als (gewezen) deelnemer een keuze maken tussen twee verschillende beleggingsprofielen. U kunt kiezen om te beleggen voor een variabel of een stabiel pensioen. Zo bepaalt u zelf hoe u de laatste 10 jaar voor uw pensioendatum uw pensioenkapitaal wilt beleggen. Lees meer over het verschil tussen variabel of stabiel beleggen.

Eerder met pensioen

Wilt u eerder stoppen met werken? Dat kan. Maar dat heeft wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. Want u bouwt dan minder lang pensioen op én het pensioen moet langer worden uitgekeerd. Wilt u eerder met pensioen dan op uw 67e verjaardag? Vraag dit dan drie maanden voordat u met pensioen wilt gaan zelf aan bij StiPP. U gebruikt hiervoor het formulier Aanvraag vervroegd pensioen.

Langer doorwerken

U kunt uw pensioen ook uitstellen. Dit kan tot uw 70e. Na uw 67e bouwt u geen pensioen meer op. U moet zolang u uitstelt doorwerken bij uw werkgever die is aangesloten bij StiPP. Bent u van plan om langer door te werken? Bespreek dat dan tijdig met uw werkgever. 

Een uitkering voor uw partner

U kunt er voor kiezen om het pensioenkapitaal niet helemaal te gebruiken voor uw ouderdomspensioen. U kunt namelijk ook een uitkering voor uw partner regelen. Dit kunt u doorgeven op het aanvraagformulier. 

Terug naar alle levensgebeurtenissen