mijn stipp pensioen

Arbeidsongeschikt

Als u ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt, heeft dit gevolgen voor uw pensioen.

Als u ziek wordt

Betaalt uw werkgever bij ziekte gewoon uw loon door? Dan blijft u pensioenkapitaal opbouwen. Krijgt u geen loon doorbetaald, dan stopt ook de opbouw van het pensioenkapitaal. U kunt dan in aanmerking komen voor premievrije opbouw, indien u deelneemt aan de Plusregeling.

Als u arbeidsongeschikt raakt

Raakt u arbeidsongeschikt of bent u ziek geworden zonder dat uw loon wordt doorbetaald?

Als u in de Basisregeling zit, stopt dan de opbouw van uw pensioenkapitaal voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Er is in de basisregeling niets geregeld indien u arbeidsongeschikt wordt.

Als u in de Plusregeling zit, kunt u (onder voorwaarden) pensioenkapitaal blijven opbouwen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Dit noemen wij premievrije pensioenopbouw. Hoeveel pensioenkapitaal u opbouwt, is afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. UWV bepaalt uw arbeidsongeschiktheidspercentage.

Hoeveel pensioenpremie betaalt StiPP?

In het schema hieronder ziet u hoeveel pensioenkapitaal u op blijft bouwen. Stel, u bent 43% arbeidsongeschikt. 40% van de premie wordt dan door StiPP ingelegd voor uw pensioenkapitaal. Voor het deel dat u blijft werken, bouwt u gewoon pensioenkapitaal op zoals u gewend bent.


Uw arbeidsongeschiktheidspercentage


Voortzetting

80 tot 100%

100%

65 tot 80%

72,5%

55 tot 65%

60%

45 tot 55%

50%

35 tot 45%

40%

0 tot 35%

0%

Geef uw arbeidsongeschiktheid aan ons door

Geef binnen een jaar na ingang van uw WIA-uitkering uw arbeidsongeschiktheid aan ons door. Dit doet u door een bericht te sturen via het contactformulier. Voeg een kopie bij van de UWV-beschikking, waarop uw eerste ziektedag, de eerste WIA-dag en het arbeidsongeschiktheidspercentage staan vermeld. Uw pensioenopbouw wordt voortgezet als u voldoet aan de voorwaarden. U ontvangt hier binnen een maand bericht over via Mijn StiPP Pensioen of per post, afhankelijk van uw voorkeur voor digitale of papieren post.

Let op: het bovenstaande geldt alleen voor deelnemers aan de Plusregeling. Voor deelnemers in de Basisregeling is er niets geregeld bij arbeidsongeschiktheid.


Terug naar alle levensgebeurtenissen