Van kapitaal naar levenslange pensioenuitkering

Bij StiPP bouwt u een pensioenkapitaal op. Er worden premies ingelegd en uw pensioenkapitaal beleggen wij voor u. Als u met pensioen gaat, koopt u van dit kapitaal een ouderdomspensioen (en eventueel een nabestaandenpensioen). U krijgt dan elke maand een pensioenuitkering.

Is uw pensioenkapitaal  lager dan € 12.161 (2021)?  Dan is uw jaarlijkse pensioenuitkering lager dan € 503,24 bruto per jaar. Wij noemen dit een klein pensioen. StiPP biedt op de pensioendatum bij een klein pensioen aan uw pensioen ineens af te kopen. Als u hiermee instemt, ontvangt u van StiPP éénmalig een uitkering. Lees meer op stippensioen.nl/afkoopinfo. Stemt u niet in met afkoop? Dan ontvangt u maandelijks een uitkering van ons.

Op Mijn StiPP Pensioen ziet u de hoogte van uw pensioenkapitaal.

Log in op Mijn StiPP Pensioen

Terug naar Met pensioen gaan