Uitkering voor uw partner

U kunt ervoor kiezen om op de pensioendatum voor uw partner een nabestaandenpensioen mee te verzekeren. Kiest u hiervoor en komt u daarna te overlijden, dan ontvangt uw partner een nabestaandenpensioen. De hoogte van uw ouderdomspensioen wordt hierdoor wel lager. Heeft u geen partner? Dan kiest u niet voor het meeverzekeren van nabestaandenpensioen.

Het meeverzekeren van een nabestaandenpensioen is dus een keuze bij uw pensioeningang. Uw keuze geeft u door via het aanvraagformulier.

Wie ziet StiPP als uw partner?

Uw partner is degene met wie u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. In de Plusregeling geldt dat als u officieel samenwoont, uw partner ook gezien wordt als partner voor een eventueel nabestaandenpensioen.  U moet dan – op het moment van uw overlijden – wel minimaal zes maanden op hetzelfde adres wonen en een notarieel samenlevingscontract hebben. Als u deelneemt aan de Basisregeling, dan wordt uw samenwoonpartner niet als nabestaande gezien.

Bouwt u geen pensioenkapitaal meer op? Dan geldt de partnerdefinitie van de regeling waarin u deelnam voordat u uit dienst ging. Krijgt u nadat u gepensioneerd bent een relatie? Dan heeft uw partner geen recht op nabestaandenpensioen.

Op onze website leest u meer informatie over nabestaandenpensioen.

 

Terug naar Met pensioen gaan