Regelgeving beleggen

Sustainable Finance Disclosure Regulation’ (afgekort tot ‘SFDR’) is een Europese verordening die vanaf 2021 in werking is getreden. Het doel van de SFDR is dat financiële partijen zoals wij als pensioenfonds, betere informatie geven over ons beleggingsbeleid. Dit gaat dan om wat zijn de gevolgen van ons beleggingsbeleid en welke keuzes maken we in ons beleggingsbeleid over duurzaamheid.

Deze wetgeving is nog niet helemaal af. En wordt dan ook in stappen ingevoerd. In 2021 heeft StiPP gekozen voor een zogenaamde Artikel 8-classificatie. Dit betekent dat de pensioenregeling van StiPP ecologische en/of sociale kenmerken promoot en dat de bedrijven waarin wordt belegd over goed bestuur beschikken. Daarnaast heeft StiPP verklaard duurzaamheidsrisico in het MVB- en beleggingsbeleid in te voeren. Ook heeft StiPP aangegeven hoe duurzaamheid wordt meegenomen in het beloningsbeleid. Rapportage-eisen zullen de komende jaren verder toenemen. StiPP investeert sterk in het verzamelen van de gegevens die nodig zijn om dit goed uit te kunnen voeren.

Op deze pagina leest u duurzaamheidsinformatie en precontractuele informatie volgens een vanuit SFDR voorgeschreven indeling. Deze documenten beschrijven keuzes die StiPP heeft gemaakt over duurzaamheidsbeleid en doelstellingen. Met het beschikbaar komen van gegevens zal ook aan nieuwe rapportageverplichtingen kunnen worden voldaan. Met deze gegevens kan StiPP ook bekijken of het beleid en doelstellingen nog beter kan.

Duurzaamheidsinformatie