Voorlopige keuze op 57 jaar (oud)

Tien jaar voor de pensioendatum, dus op uw 57e, kunt u kiezen hoe wij uw pensioenkapitaal vanaf dat moment beleggen. Dit is een voorlopige keuze. Kiest u voor beleggen voor een stabiel pensioen, dan nemen we vanaf dat moment minder risico met uw beleggingen dan wanneer u kiest voor beleggen voor een variabel pensioen. Op uw pensioendatum maakt u een definitieve keuze tussen een stabiele of variabele pensioenuitkering. Klik op onderstaande afbeelding voor meer informatie. Onder de afbeelding kunt u ook nog op een aantal vragen klikken voor meer uitleg.

Wat gebeurt er als ik kies voor beleggen voor een stabiel pensioen?
Als u kiest voor beleggen voor een stabiel pensioen, dan bouwen wij het risico van de beleggingen vanaf uw 57e in stapjes af. Hierdoor is beter te voorspellen hoe hoog de uiteindelijke pensioenuitkering wordt die u maandelijks gaat ontvangen. Minder risico betekent waarschijnlijk ook dat u de laatste tien jaar minder rendement behaalt. Bekijk hier hoe de beleggingsmix (de verhouding tussen de verschillende waarden waarin we beleggen) er per leeftijdsgroep uitziet.
Wat gebeurt er als ik kies voor beleggen voor een variabel pensioen?
Als u kiest voor beleggen voor een variabel pensioen, dan nemen wij relatief meer risico met uw pensioenkapitaal. De opbrengsten kunnen hierdoor meer schommelen dan wanneer wij minder risico nemen. Zijn de opbrengsten van het beleggen goed, dan wordt uw pensioenkapitaal hoger. Vallen de opbrengsten tegen, dan wordt uw pensioenkapitaal lager. De hoogte van de uiteindelijke pensioenuitkering die u maandelijks gaat ontvangen, is met beleggen voor een variabel pensioen dus minder goed te voorspellen. Maar het nemen van meer risico  kan u wel een hoger pensioen opleveren. Ook bij beleggen voor een variabel pensioen geldt dat het risico wordt afgebouwd, maar in kleinere stapjes dan voor een stabiel pensioen. Bekijk hier hoe de beleggingsmix (de verhouding tussen de verschillende waarden waarin we beleggen) er per leeftijdsgroep uitziet.
Mag ik ook kiezen als ik een klein pensioenkapitaal heb?
Ja, dat mag. Wanneer u actief pensioen opbouwt bij StiPP of wanneer u niet meer actief opbouwt, maar wel een pensioenkapitaal heeft van meer dan € 6.000, ontvangt u op uw 57e automatisch bericht van ons om een keuze te maken. Wanneer u niet meer actief opbouwt en een pensioenkapitaal heeft onder de € 6.000 moet u dit zelf doorgeven.  Dit kunt u doen door in te loggen op Mijn StiPP Pensioen met uw DigiD. Na het inloggen klikt u in de grijze balk op ‘Kies uw beleggingsprofiel: stabiel of variabel’.
Als uw pensioenkapitaal op uw pensioendatum lager is dan € 12.161 (afkoopgrens 2021), dan bieden wij u aan om uw pensioen ‘af te kopen’. Stemt u daarmee in, dan krijgt u in één keer uw volledige opgebouwde kapitaal uitbetaald. U ontvangt dan geen levenslange maandelijkse pensioenuitkering van ons. Dit kan mogelijk een reden voor u zijn om uw pensioenkapitaal juist wel of niet risicovoller te beleggen in de tien jaar voor uw pensioendatum. Dat is afhankelijk van uw eigen financiële situatie. Houd hiermee dus rekening bij het maken van uw keuze. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Raadpleeg dan een financieel adviseur.
Wat is de beste keuze voor mij?
De keuze voor beleggen voor een stabiel of een variabel pensioen is heel persoonlijk. De ene persoon wil meer risico nemen dan de ander. De volgende vragen kunnen u helpen bij het maken van uw keuze:
- Wil ik méér beleggingsrisico lopen in ruil voor een verwacht hoger pensioen?
- Kan ik nog rondkomen als ik een jaar lang (veel) minder pensioen krijg?
- Slaap ik nog steeds goed als de opbrengsten van de beleggingen (tijdelijk) tegenvallen?

Antwoordt u 3 keer ‘ja’? Dan is beleggen voor een variabel pensioen wellicht iets voor u. Maar bij 3 keer ‘nee’ is beleggen voor een stabiel pensioen mogelijk een betere keuze. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Raadpleeg dan een financieel adviseur.
Wat zijn de voor- en nadelen van beleggen voor een stabiel pensioen?
Het voordeel is dat u meer zekerheid heeft over het bedrag dat u vanaf uw pensioendatum maandelijks gaat ontvangen. Het nadeel is dat dit naar verwachting een lager pensioen oplevert dan wanneer u kiest voor beleggen voor een variabel pensioen. U loopt minder beleggingsrisico, maar er bestaat ook een kans dat uw pensioenkapitaal daalt. We zetten alle voor- en nadelen hier nogmaals voor u op een rij.
Wat zijn de voor- en nadelen van beleggen voor een variabel pensioen?
Het voordeel is dat dit u naar verwachting een hoger pensioen oplevert. Dit is echter een kans, geen zekerheid. Dit geeft direct ook het nadeel aan: u heeft minder zekerheid over het bedrag dat u vanaf uw pensioendatum maandelijks gaat ontvangen. Beleggen voor een variabel pensioen kan u dus ook een lager pensioen opleveren. We zetten alle voor- en nadelen hier nogmaals voor u op een rij.
Hoe hoog is mijn pensioen(kapitaal)?
Op Mijn StiPP Pensioen kunt u zien wat de hoogte van uw pensioenkapitaal op dit moment is en welke pensioenuitkering u daarvan naar verwachting kunt aankopen op uw pensioenleeftijd. Log met uw DigiD in op Mijn StiPP Pensioen en klik op ‘Mijn Pensioen’.
Hoe geef ik mijn keuze door?
Wilt u beleggen voor een variabel pensioen? Dan kunt u dit doorgeven via Mijn StiPP Pensioen. Log in met uw DigiD en klik in de grijze balk op ‘Kies uw beleggingsprofiel: stabiel of variabel’. Daar vindt u ook informatie over de mogelijke ontwikkeling van uw pensioenkapitaal bij zowel een stabiel als variabel pensioen. Wilt u beleggen voor een stabiel pensioen? Dan hoeft u niets te doen. Bij StiPP beleggen we uw kapitaal namelijk standaard voor een stabiel pensioen.
Kan ik mijn keuze nog wijzigen?
U kunt uw keuze voor beleggen voor een stabiel of variabel pensioen opnieuw doorgeven zodra uw vorige keuze is doorgevoerd. Dit is zichtbaar in Mijn StiPP Pensioen.

Log in met uw DigiD en klik in de grijze balk op ‘Kies uw beleggingsprofiel: stabiel of variabel’. Zes maanden voor uw pensioendatum moet u dus een definitieve keuze maken voor de pensioenuitkering die u op uw pensioendatum aankoopt. U ontvangt hier automatisch bericht over van ons.

U kunt uw keuze tot zes maanden voor uw pensioenleeftijd elke maand wijzigen via Mijn StiPP Pensioen. Log in met uw DigiD. Na het inloggen klikt u in de grijze balk op ‘Kies uw beleggingsprofiel: stabiel of variabel’. Kort voor uw pensioendatum moet u een definitieve keuze maken voor de pensioenuitkering die u op pensioendatum aankoopt.


Wat gebeurt er als ik niet kies?
Als u geen keuze maakt, dan beleggen we uw kapitaal standaard voor een stabiel pensioen. Het risico van uw beleggingen wordt dan vanaf uw 57e in stapjes afgebouwd. Zo krijgt u meer zekerheid over de hoogte van uw pensioen.
Waar vind ik meer informatie?
In de toelichting  Keuzehulp beleggen voor stabiel of variabel pensioen (pdf) vindt u meer informatie die u helpt bij uw beleggingskeuze. Daarnaast is er verdiepende informatie beschikbaar. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Raadpleeg dan een financieel adviseur.