mijn stipp pensioen

Pensioen afkopen

Wanneer komt u in aanmerking voor afkoop?
Is uw pensioenkapitaal lager dan € 6.767,65? En is de opbouw van uw pensioen voor 1 januari 2018 gestopt? Dan mag StiPP na twee jaar uw opgebouwde pensioenkapitaal in één keer uitbetalen. Dit noemen we afkoop. Het kan zijn dat uw afkoopgrens hoger is, want de afkoopgrens is afhankelijk van uw leeftijd. Wilt u weten wat uw afkoopgrens is? Bekijk dan de tabel met afkoopkapitalen per leeftijd

In Mijn StiPP Pensioen ziet u de hoogte van uw pensioenkapitaal. Houd er rekening mee dat uw pensioenkapitaal nog verandert, door de beleggingsrendementen. Het kan dus zijn dat u twee jaar nadat u gestopt bent met pensioen opbouwen bij StiPP niet meer in aanmerking komt voor afkoop.
Wat moet u doen als u in aanmerking komt voor afkoop?
StiPP stuurt u vanzelf een voorstel voor afkoop als u in aanmerking komt. In het voorstel ziet u hoe hoog uw pensioenkapitaal is. U hoeft in de tussentijd niets te doen. Let op: u kunt de afkoopbrief ook digitaal hebben ontvangen! Deze staat dan in Mijn StiPP Pensioen. Log in om te bekijken of uw brief klaarstaat en of u nog iets moet doen.
Log in op Mijn StiPP Pensioen 
Wanneer wordt het afkoopbedrag uitbetaald?

Verwacht u de uitbetaling van uw afkoopbedrag? Hoe snel u het geld op uw rekening heeft staan, verschilt per situatie:

Mijn rekeningnummer was al bij StiPP bekend én ik heb het afkoopvoorstel automatisch ontvangen
Het afkoopbedrag wordt uiterlijk twee maanden nadat u de brief heeft ontvangen aan het einde van die maand uitbetaald. Kort voordat u het afkoopbedrag op uw rekening ontvangt, ontvangt u een pensioenspecificatie.

Mijn rekeningnummer was nog niet bij StiPP bekend óf ik heb zelf een verzoek ingediend om afkoop aan te vragen
Om het afkoopbedrag te ontvangen moet u ons toestemming geven en uw rekeningnummer aan ons doorgeven via Mijn StiPP Pensioen. Het afkoopbedrag wordt uiterlijk twee maanden nadat u uw akkoord heeft doorgegeven aan het einde van die maand uitbetaald. Kort voordat u het afkoopbedrag op uw rekening ontvangt, ontvangt u een pensioenspecificatie.

Naar het overzicht met betaaldata.
Heeft u een klein pensioen waarvan de opbouw na 1 januari 2018 is gestopt?
Als de opbouw van uw kleine pensioen na 1 januari 2018 gestopt is, kan uw kleine pensioen niet meer worden afgekocht. Een klein pensioen is een uitkering tot € 484,09 per jaar (2019). Vanaf 2019 mag StiPP uw kleine pensioen overdragen aan uw nieuwe pensioenuitvoerder wanneer u van baan wisselt. Dit heet automatische waardeoverdracht. Eerst mocht StiPP de kleine pensioenen twee jaar na uitdiensttreding afkopen. Wanneer u na 1 januari 2018 uit dienst treedt, kan dit niet meer. Deze nieuwe wet gaat formeel in per 1 januari 2019, maar is al van toepassing voor kleine pensioenen waarvan de opbouw na 1 januari 2018 stopt.

Afkoop blijft alleen nog mogelijk in de volgende situaties:
-  Als het StiPP in vijf jaar tijd minimaal vijf keer niet is gelukt om het kleine pensioen over te dragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder.
-  Als u met pensioen gaat en er geen nieuwe pensioenuitvoerder is om het kleine pensioen aan over te dragen.
Is uw pensioendatum in zicht?
Op pensioendatum wordt gekeken naar de hoogte van uw jaarlijkse pensioenuitkering. Is uw jaarlijkse pensioenuitkering op uw pensioendatum lager dan € 484,09? Dan wordt uw pensioen afgekocht als u daarmee instemt. StiPP betaalt dan het afkoopbedrag aan u uit. Over dit bedrag moet u wel belasting betalen. StiPP houdt hier rekening mee. Lees meer over de voor- en nadelen van het afkopen van uw kleine pensioen.