Wat gaat er wijzigen bij StiPP?

Bij StiPP bouwt u pensioen op in een premieregeling. In het nieuwe pensioenstelsel gaat iedereen pensioen opbouwen in een premieregeling. Daarom heeft de overgang voor u als deelnemer bij StiPP waarschijnlijk minder impact in vergelijking tot andere pensioenfondsen. Houd er wel rekening mee dat bepaalde regels ook voor StiPP wijzigen. Op onze website vindt u de meest actuele informatie.

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel

StiPP verwacht dat de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel bij StiPP eenvoudiger zal verlopen in vergelijking tot veel andere pensioenfondsen. Bij veel pensioenfondsen wordt namelijk pensioen opgebouwd via een uitkeringsovereenkomst. Dit betekent dat zij de in het vooruitzicht gestelde pensioenuitkeringen om gaan rekenen naar pensioenkapitalen. Bij StiPP is dit niet van toepassing. Uw huidige pensioen bij StiPP bestaat namelijk al uit een pensioenkapitaal, dat is opgebouwd door premies die zijn betaald door u en uw werkgever en de beleggingsrendementen van afgelopen jaren.

De werkgevers- en werknemersorganisaties in de uitzend- en detacheringsbranche (sociale partners) bepalen hoe de nieuwe pensioenregeling er uitziet. Houd onze website en e-nieuwsbrief in de gaten voor de meest actuele informatie.