Hoorrecht

Sociale partners, zoals werkgevers en vakbonden, gaan afspraken maken over een nieuwe pensioenregeling. Deze afspraken leggen zij vast in een ‘transitieplan’.

Verenigingen van oud-deelnemers en gepensioneerden kunnen hun stem laten horen

Oud-deelnemers en gepensioneerden worden niet direct betrokken bij de besluiten die worden gemaakt voor het transitieplan. Daarom krijgen verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers ook de kans om hun mening te geven over de plannen via het wettelijke hoorrecht. Het transitieplan is nog niet beschikbaar. Zodra dit plan er is, wordt het plan op de website gepubliceerd.

Voorwaarden aan verenigingen 

Wilt u als vereniging gebruik maken van het hoorrecht? Dan moet uw vereniging aan bepaalde eisen voldoen:

  • Het moet een vereniging zijn met een volledige rechtsbevoegdheid.
  • In de statuten moet staan dat zij de belangen van gepensioneerden en/of voormalige deelnemers behartigen.
  • De vereniging moet minimaal 1.000 gepensioneerden of voormalige deelnemers vertegenwoordigen, of 10% van alle gepensioneerden of voormalige deelnemers van het pensioenfonds.

Waar kunt u zich melden? 

Tot 16 februari 2024 kunnen verenigingen aan het bestuursbureau laten weten dat zij gebruik willen maken van het hoorrecht. Verenigingen van gepensioneerden en verenigingen van voormalige deelnemers kunnen een e-mail sturen aan: stipp.secretariaat@pggm.nl.

Of een brief sturen naar:

Bestuursbureau
Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)
Postbus 434
3700 AK Zeist