mijn stipp pensioen

Nabestaandenpensioen

Als u overlijdt voordat u met pensioen bent gegaan, wordt uw pensioenkapitaal gebruikt voor de aankoop van een nabestaandenpensioen. De hoogte van de uitkering voor uw partner is afhankelijk van de hoogte van uw pensioenkapitaal. 

Extra partnerpensioen tijdens uw deelname aan de pensioenregeling van StiPP

Als u overlijdt tijdens uw deelname aan de Plusregeling van StiPP krijgt uw partner een aanvullende uitkering. U bent hiervoor automatisch verzekerd. De verzekering stopt als uw deelname aan de pensioenregeling bij StiPP stopt. Als u overlijdt als u niet meer deelneemt aan de pensioenregeling, krijgt uw partner dus geen aanvullend partnerpensioen. 

Wie ziet StiPP als nabestaanden?

Uw nabestaande is degene met wie u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Ook kinderen tot 18 jaar komen in aanmerking voor een uitkering. 

In de Plusregeling geldt dat als u officieel samenwoont, uw partner ook gezien wordt als nabestaande. Dit is niet van toepassing als u deelneemt aan de Basisregeling. 

Partnerpensioen na uw pensioneren

Wilt u dat uw partner ook pensioen krijgt als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan? Dat kan. U gebruikt daarvoor een deel van uw pensioenkapitaal. Hiermee koopt u een partnerpensioen. Uw partner krijgt dit pensioen na uw overlijden zolang uw partner leeft. Kiest u hiervoor? Dan krijgt u wel een lager ouderdomspensioen. U heeft immers minder pensioenkapitaal over voor een ouderdomspensioen. Deze keuze maakt u als u met pensioen gaat. Het staat vermeld op het aanvraagformulier dat u krijgt toegestuurd.

Wilt u weten in welke regeling u pensioen opbouwt?

StiPP heeft twee pensioenregelingen: een Basis- en Plusregeling. Eerst bouwt u, na een wachttijd van 26 weken, pensioen op in de Basisregeling. Als u 52 weken pensioen heeft opgebouwd in de Basisregeling, gaat u automatisch naar de Plusregeling.
Log in op Mijn StiPP Pensioen om te zien aan welke regeling u deelneemt:

  • Log in met uw DigiD
  • Ga naar de pagina 'Mijn Pensioen'
  • Bij 'Pensioengegevens' staat vermeld in welke regeling u deelneemt.

Log in op Mijn StiPP Pensioen