mijn stipp pensioen

Kosten

Premie in de basisregeling

Uw werkgever betaalt de volledige pensioenpremie in de basisregeling. U hoeft dus zelf niets te betalen voor uw pensioen. De premie bedraagt 2,6% over het pensioengevend loon.

Rekenvoorbeeld

 • U verdient € 12 bruto per uur en werkt 40 uur per week. U verdient dan in vier weken € 12 x 40 uur x 4 weken = € 1.920 bruto. Dit is het pensioengevend loon.
 • De pensioengrondslag is het pensioengevend loon min de franchise.
  De franchise is € 6,64 x 40 uur x 4 weken = € 1.062,40
  De pensioengrondslag is dus € 1.920 (pensioengevend loon) - € 1.062,40 (de franchise) = € 857,60

 • Elke vier weken wordt er 4,2% van € 857,60 = € 36,02 op uw beleggingsrekening gestort.

Premie in de plusregeling

U en uw werkgever betalen in de plusregeling samen de pensioenpremie. Uw werkgever mag maximaal 1/3 van de premie inhouden op uw bruto loon. U ziet op uw loonstrook hoeveel pensioenpremie u betaalt. Uw werkgever zorgt voor de betaling van de premie aan StiPP. 

De premie in de plusregeling is 12% van de pensioengrondslag. Uw werkgever houdt dus maximaal 4% van uw pensioengrondslag in op uw bruto salaris. De premie is voor iedereen hetzelfde, maar hoeveel geld op uw beleggingsrekening wordt gestort, is afhankelijk van uw leeftijd.

Rekenvoorbeeld

 • U verdient € 15 bruto per uur en werkt 40 uur per week. U verdient dan in vier weken
  € 15 x 40 uur x 4 weken = € 2.400 bruto. Dit is het pensioengevend loon.
 • De pensioengrondslag is het pensioengevend loon min de franchise.
 • De franchise is € 6,64 x 40 uur x 4 weken = € 1.062,40.
  De pensioengrondslag is dus € 2.400 (pensioengevend loon) - € 1.062,40 (de franchise) =
  € 1.337,60.
 • Stel u bent 32 jaar. Elke vier weken wordt er 6,3% van € 1.337,60 = € 84,27 op uw beleggingsrekening gestort.