Wat zijn de risico's van beleggen?

Wij beleggen uw pensioenkapitaal om opbrengst (rendement) voor u te behalen. Daarbij bestaat echter ook het risico van negatieve rendementen. U loopt dus beleggingsrisico. We kunnen namelijk niet voorkomen dat er verlies wordt gemaakt op de beleggingen. Waarom beleggen we dan toch? Omdat alleen de pensioenpremie die u betaalt niet voldoende is voor een goed pensioen. Ook sparen levert te weinig op.

Spreiden over beleggingscategorieën
Vanzelfsprekend maakt StiPP een weloverwogen keuze tussen het nemen van risico en het behalen van rendement. Daarom beleggen we in verschillende beleggingscategorieën. Daarbij onderscheiden we:

  • vastrentende waarden (staatsobligaties, bedrijfsobligaties en hypotheekleningen) met een vaste opbrengst over de gehele looptijd;
  • zakelijke waarden (aandelen en onroerend goed) met een variabele opbrengst gedurende de looptijd.

Beleggen in aandelen is bijvoorbeeld risicovoller dan beleggen in obligaties. Obligaties zijn namelijk een soort leningen. Afgesproken is dat de overheid of het bedrijf op vaste momenten rente betaalt aan de obligatiehouders.

Leeftijdsbewust beleggen
Ook beleggen we het pensioengeld niet voor iedereen op dezelfde manier. StiPP houdt rekening met uw leeftijd. Als u nog jong bent (en dus nog lang niet met pensioen gaat), dan beleggen we uw pensioengeld met meer risico. Zo heeft u meer kans op een hoger pensioen. Maar ook de kans op een lager pensioen is groter. Het idee is dat als u nog jong bent, u voldoende tijd heeft om eventuele tegenvallers goed te maken.

Hoe ouder u bent, des te minder risico we nemen met uw pensioengeld. StiPP belegt uw pensioengeld standaard vanaf uw 57e jaar minder risicovol. Zo krijgt u meer zekerheid over de hoogte van uw pensioen en voorkomen we dat uw verwachte pensioenuitkering kort voor uw pensioendatum (fors) daalt. De kans op een hoger pensioen is vanaf dat moment ook lager.

Beleggen voor een stabiel of variabel pensioen
(Gewezen) deelnemers van 57 jaar en ouder kunnen zelf een keuze maken tussen een stabiel en variabel pensioen. Neemt u liever iets meer risico met uw pensioenkapitaal met de kans op een hoger rendement? Dan kunt u kiezen voor risicovoller beleggen met een variabel pensioen. Meer informatie over deze keuze leest u op de pagina over Stabiel of variabel pensioen.

> Terug naar Zo beleggen we