Wat doet StiPP aan duurzaam beleggen?

Uw pensioenkapitaal wordt door ons belegd. Het doel van ons beleggingsbeleid is om een zo goed mogelijk rendement te behalen. Onze visie is dat maatschappelijk verantwoord beleggen hier op een positieve manier aan kan bijdragen. Wij geloven dat bedrijven die bij het uitvoeren van hun werk rekening houden met ESG*-criteria, op de langere termijn succesvoller zijn dan bedrijven die dat niet doen.

Een belangrijke factor in de klimaatverandering is de uitstoot van het broeikasgas CO2. In het klimaatakkoord van Parijs is daarom afgesproken dat landen, steden en bedrijven in 2050 hun netto CO2-uitstoot naar 0 gaan brengen. Om te bepalen waarin wij beleggen kijken wij dus ook naar de netto CO2-uitstoot van bedrijven. Wij streven uiteindelijk naar een beleggingsportefeuille met een netto CO2-uitstoot van 0 in 2050. Dit wordt onder andere bereikt door te beleggen in groene obligaties. Door hierin te beleggen verminderen we momenteel 36.000 ton CO2-uitstoot per jaar.

Maar we kijken niet alleen naar bedrijven die het nu al goed doen, maar juist ook naar bedrijven die het naar ons idee beter zouden kunnen doen. Op het moment dat we beleggen in een bedrijf, worden we aandeelhouder. En hebben daarmee ook invloed op het beleid van een onderneming. Doordat wij vaak voor langetermijnbeleggingen gaan, kunnen we ook voor langere termijn invloed uitoefenen. Dit doen wij door de dialoog aan te gaan met een bedrijf om veranderingen tot stand te brengen. Met dit actief aandeelhouderschap beoordelen wij bijvoorbeeld ook een bedrijf als Shell. Ook dit bedrijf heeft als ambitie dat het over enkele decennia een netto 0-uitstoot willen hebben. Als aandeelhouder blijven we kritisch het beleid volgen.   

Lees meer over ons beleggingsbeleid

*ESG-criteria staat voor environment, social en governance (milieu, maatschappelijk en ondernemingsbestuur)