Hoe belegt StiPP?

StiPP belegt voor alle deelnemers in twee hoofdcategorieën:

  • vastrentende waarden (staatsobligaties, bedrijfsobligaties en hypotheekleningen) met een vaste opbrengst over de gehele looptijd;
  • zakelijke waarden (aandelen en onroerend goed) met een variabele opbrengst gedurende de looptijd.

Waarin we voor u beleggen, hangt af van uw leeftijd. We beleggen namelijk via een ‘lifecycle’. Dit betekent dat jongere deelnemers meer beleggingsrisico lopen: er wordt meer in zakelijke waarden belegd. Naarmate de leeftijd toeneemt, wordt het beleggingsrisico afgebouwd. Er wordt dan meer in vastrentende waarden belegd en het renterisico wordt verder afgedekt.

Op deze manier wordt het beleggingsrisico geleidelijk beperkt naarmate de pensioendatum dichterbij komt en een levenslange pensioenuitkering moet worden ingekocht. 

We leggen graag uit wat dit voor u betekent. Kijk voor meer informatie ook bij Wat zijn de risico’s van beleggen?

 

> Terug naar Zo beleggen we