Aanpassing in de Basisregeling per 1-1-2023

Vanaf 1 januari bouwt u meer pensioen op in de Basisregeling

Bent u deelnemer in de Basisregeling? Dan gaat u vanaf 1 januari meer pensioen opbouwen. Over een deel van uw salaris betaalt uw werkgever pensioenpremie aan StiPP. Dat deel noemen we de pensioengrondslag. Nu gaat elke maand 4,2% van die pensioengrondslag naar uw pensioen. Vanaf 1 januari wordt dit 7,3%. Hier leggen we u uit wat er verandert, voor u en voor uw werkgever.

Nieuw: pensioengrondslag als basis

Door de nieuwe cao-afspraak betaalt uw werkgever vanaf 2023 voor de Basisregeling 8% premie over de pensioengrondslag. Dat is nu nog 2,6% over uw (pensioengevende) salaris. De pensioengrondslag is het pensioengevende salaris minus de franchise.

Begrippen uitgelegd

Pensioengevend salaris
Het pensioengevend salaris is het loon dat wordt meegeteld voor de berekening van uw pensioen. Let op: StiPP kent een maximum pensioengevend uurloon dat jaarlijks wordt vastgesteld. Voor 2023 is dit € 35,77 per uur. Boven dit uurloon bouwt u geen pensioenkapitaal op.

U ziet uw pensioengevend salaris op het Uniform Pensioenoverzicht in uw dossier. Lees hier waaruit het pensioengevend salaris is opgebouwd.
Franchise 
Omdat u later ook AOW via de overheid ontvangt, wordt niet over uw hele pensioengevend salaris pensioen opgebouwd. Er wordt een bedrag van afgetrokken: de franchise. Dit is een vast bedrag dat elk jaar opnieuw wordt vastgesteld. In 2023 is de franchise € 7,86 per uur.
Pensioengrondslag 
De pensioengrondslag is het bedrag waarover u pensioenkapitaal opbouwt. De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris, verminderd met de franchise. De franchise wordt vastgesteld per uur en bedraagt € 7,86 voor 2023. Voor 2023 is er ook een maximum pensioengevend uurloon. Dit is € 35,77 per uur. Boven dit uurloon bouwt u geen pensioenkapitaal op.

Let op: Nu betaalt uw werkgever in de Basisregeling nog pensioenpremie over het pensioengevend salaris. Vanaf 2023 wordt de pensioenpremie betaald over de pensioengrondslag

Een rekenvoorbeeld

In dit rekenvoorbeeld heeft u in een maand 80 uur gewerkt. Stel, uw pensioengevend salaris is € 1.200. Uw pensioengrondslag is dan € 629,60.

De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris min de franchise.
De franchise is € 7,86 x 80 = € 628,80.
De pensioengrondslag is dus € 1.200 (pensioengevend salaris) - € 628,80 (de franchise) = € 571,20.

 

Zo rekenen we nu

Zo rekenen we vanaf 1-1-2023

Uw werkgever betaalt aan pensioenpremie

2,6% x € 1.200 = € 31,20

(2,6% van uw salaris)

8% x € 571,20 = € 45,70

(8% van de pensioengrondslag)

Geld dat wordt toegevoegd aan uw pensioenkapitaal

4,2% x € 571,20 = € 23,99

(4,2% van de pensioengrondslag)

7,3% x € 571,20 = € 41,70

(7,3% van de pensioengrondslag)

Wat betekent dit voor u als werknemer?

Bouwt u op dit moment pensioen op in de Basisregeling? Dan gaat u meer pensioen opbouwen, zonder dat u daarvoor meer pensioenpremie hoeft te betalen. In de Basisregeling betaalt uw werkgever namelijk de hele pensioenpremie. Wilt u weten in welke regeling u pensioen opbouwt? Log dan in op Mijn StiPP Pensioen en klik op ‘Mijn Pensioen’. Daar ziet u onder het kopje ‘Uw belangrijkste werkgegevens’ in welke regeling u op dit moment deelneemt. Bent u deelnemer aan de Plusregeling? Dan verandert er voor u niets.

Wat betekent dit voor uw werkgever?

Vanaf 2023 levert uw werkgever de pensioengrondslag aan voor de Basisregeling. Uw werkgever levert dus het pensioengevende salaris minus de franchise aan bij StiPP, zoals hij nu ook voor de Plusregeling doet. De werkgeverspremie voor de Basisregeling gaat omhoog naar 8% over de pensioengrondslag. In de Basisregeling betaalt uw werkgever de pensioenpremie voor u. U hoeft zelf geen bijdrage te betalen. In de Plusregeling betaalt u wel mee aan uw pensioenpremie.

Wijzigingen per 1 juli 2023