Wat levert beleggen op?

StiPP belegt in verschillende beleggingscategorieën. Zo beperken we het beleggingsrisico, maar verhogen we ook de rendementskansen. Elke maand maken we de balans op van de premie die we voor u beleggen. Zijn de opbrengsten positief? Dan stijgt uw pensioenkapitaal. Zijn de opbrengsten negatief? Dan wordt uw opgebouwde pensioenkapitaal lager.

Hieronder publiceren we elk kwartaal de beleggingsrendementen. Over de afgelopen vijf jaar is het gemiddelde rendement 4,2%. Uw persoonlijke rendement kan hier van verschillen. Dat is afhankelijk van uw leeftijd en vanaf wanneer u pensioenkapitaal bent gaan opbouwen. Op Mijn StiPP Pensioen kunt u zien hoe hoog uw kapitaal nu is.

Beleggingsrendemente vierde kwartaal 2020

In totaal kenden alle leeftijdsgroepen dit kwartaal een positief rendement. 

In het laatste kwartaal van 2020 zette het herstel van de aandelenmarkt zich verder voort. Dit zorgde voor een positief rendement van 10,4% in de portefeuille ‘zakelijke waarden’ waar aandelen onderdeel van zijn. Dit positieve rendement is terug te zien in het rendement van de jongere leeftijdsgroepen. Zo is uw rendement als u jonger dan 47 bent 7,6%.

Vanaf 57 jaar wordt voor meer dan 50% belegd in vastrentende waarden. Deze portefeuilles bevatten onder andere obligaties. Zij hadden vooral voordeel van een licht dalende rente. Daarnaast was het resultaat op bedrijfsobligaties goed.

In totaal eindigden dit kwartaal alle leeftijdsgroepen met een positief rendement tussen de 1,7% en de 7,6%.

Toelichting eerdere kwartalen

 

Derde kwartaal 2020
In totaal kenden alle leeftijdsgroepen dit kwartaal een positief rendement. Voor het rendement over het hele jaar geldt dit voor de leeftijdsgroepen voor deelnemers van 57 jaar en ouder. In het derde kwartaal zette het herstel op de aandelenmarkten zich voort. De portefeuille ‘Zakelijke waarden’ kende hierdoor een rendement van 3,2%. Bent u tussen de 21 en 57 jaar, dan beleggen wij vooral in zakelijke waarden, waaronder aandelen. Hierdoor profiteerde u dit kwartaal het meest van dit positieve rendement.

Vanaf de leeftijd van 57 jaar wordt tot aan uw pensioendatum het beleggingsrisico in stapjes afgebouwd. Door het afbouwen van het beleggingsrisico krijgt u beter zicht op de hoogte van de pensioenuitkering die u op uw pensioendatum kunt aankopen. Dit betekent dat wij voor u vooral in vastrentende waarden beleggen, waaronder in obligaties. Dit kwartaal profiteerde u van de licht dalende rente. Hoe langer de looptijd van een obligatie, hoe meer voordeel de obligatie heeft van een dalende rente. De beleggingsportefeuille ‘Vastrentende middellang’ had dit kwartaal een rendement van 1,5% en de ‘Vastrentende lang’-portefeuille 1,9%.
Tweede kwartaal 2020
Na een roerig eerste kwartaal, herstelden met name de aandelenmarkten zich weer goed in het tweede kwartaal. De portefeuille ‘zakelijke waarden’, waar de aandelen onderdeel van uitmaken, scoorde een positief totaalrendement van 13,9%. Door een zeer goed resultaat op bedrijfsobligaties, scoorde ook de portefeuille ‘vastrentend middellang’ positief met 2,2%. Tot slot behaalden de staatsobligaties een mooi rendement door een dalende rente. Dit is terug te zien in het positieve rendement van 2,3% in de portefeuille ‘vastrentend lang’.

Beleggen in zakelijke waarden brengt het meeste risico met zich mee, maar ook de grootste kans op een hoog rendement. Daarom wordt vooral voor de jongere leeftijdsgroepen in die categorie belegd. Het risico wordt verder afgebouwd naar mate u ouder wordt. De jongere leeftijdsgroepen profiteerden dan ook het meest van het hoge rendement op de portefeuille ‘zakelijke waarden’. Maar alle leeftijdsgroepen eindigden dit kwartaal met een positief rendement.
Eerste kwartaal 2020
Het jaar begon met de verwachting dat de economische groei weer enigszins zou kunnen aantrekken. De negatieve effecten van de handelsoorlog en de brexit leken naar de achtergrond te verschuiven. Niemand kon op dat moment echter voorspellen dat de verspreiding van COVID-19 razendsnel tot een wereldwijde pandemie zou uitgroeien. Met enorme economische onzekerheden en een schokbeweging door de financiële markten als gevolgen. Wereldwijd zijn acties ondernomen om het virus onder controle te krijgen. In verschillende landen is de noodtoestand uitgeroepen en is er sprake van een volledige ‘lockdown’. Het eerste kwartaal is daardoor een bijzonder slechte periode gebleken voor beleggers. Aandelenmarkten zijn in snel tempo gedaald en inmiddels wordt een  recessie verwacht. De jongste leeftijdsgroepen hadden dit kwartaal het meest last van gedaalde aandelenmarkten, terwijl voor de oudere leeftijdsgroepen dit effect gedempt werd door de oplopende obligatiekoersen als gevolg van dalende rentes. Alle leeftijdsgroepen eindigden wel in de min.
Vierde kwartaal 2019
In het vierde kwartaal zijn de behaalde beleggingsrendementen erg verschillend per leeftijdsgroep. De aandelen hebben een heel goed rendement behaald. Dit heeft gezorgd voor een positief rendement tussen de 0,8% en 3,5% in de leeftijdsgroepen tot en met 58 jaar. De obligaties behaalden een negatief rendement door een stijging van de rente. Hierdoor is het rendement in de hogere leeftijdsgroepen ook negatief, namelijk tussen de -0,3% en -3,6%.
Derde kwartaal 2019
De beleggingsrendementen zijn voor alle leeftijdsgroepen ook in het derde kwartaal positief en zelfs nog wat hoger dan in het tweede kwartaal. StiPP belegt voor alle leeftijdsgroepen in verschillende portefeuilles. Dit zijn beleggingen in zakelijke waarden (zoals aandelen en vastgoed) en in vastrentende waarden met verschillende looptijden (zoals obligaties en hypotheekleningen). Alle portefeuilles behaalden in het afgelopen kwartaal een positief rendement. De vastrentende waarden behaalden met 5,1% het hoogste rendement. Dit hoge rendement komt door de verder gedaalde rente, waardoor op obligaties koerswinsten werden behaald. Maar ook de aandelen scoorden goed, met als uitschieter de categorie ‘genoteerd vastgoed’ (+9,4%). Per saldo behaalden alle leeftijdsgroepen een rendement tussen de 2,2% en 4,4%. Omdat in de hogere leeftijdsgroepen steeds meer in vastrentende waarden wordt belegd zijn daar dus ook (in het afgelopen kwartaal) de hoogste rendementen gerealiseerd.

e-Nieuwsbrief

De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van de beleggingsrendementen van het fonds. StiPP publiceert daarom elk kwartaal de beleggingsresultaten via deze website en in een e-nieuwsbrief. Daarin krijgt u meer informatie over hoe StiPP het pensioengeld belegt en we beantwoorden een vraag over beleggen en pensioen. Wilt u deze e-nieuwsbrief ook ontvangen? Log dan in op Mijn StiPP Pensioen. Daar geeft u bij Mijn Gegevens > Gegevens wijzigen > Abonnementen en communicatie aan dat u de nieuwsbrief financiële ontwikkelingen wilt ontvangen.

Aanmelden voor de e-nieuwsbrief Financiële ontwikkelingen

Daarnaast publiceren we ook jaarlijks het gemiddelde beleggingsrendement van de afgelopen jaren

 

> Terug naar Zo beleggen we