Belegt StiPP maatschappelijk verantwoord?

We willen een goede opbrengst behalen, maar wel op een manier die rekening houdt met de wereld om ons heen. Uit onderzoek blijkt dat onze deelnemers dat ook belangrijk vinden. Daarom heeft StiPP richtlijnen opgesteld. We willen bijvoorbeeld niet beleggen in de tabaksindustrie of in bedrijven die zich schuldig maken aan kinderarbeid. Bovendien willen we meer aandacht geven aan klimaatbeheersing en duurzame energie. Ook proberen we invloed uit te oefenen op bedrijven waarin we beleggen. Onder andere door hen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (Environment, Social, Governance (ESG)). Deze thema’s en de aanpak vindt u terug in het Beleidsdocument verantwoord beleggen. Daarnaast brengt StiPP jaarlijks een rapportage uit over de uitvoering van het ESG-beleid.

> Terug naar Zo beleggen we