mijn stipp pensioen

Organisatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) regelt de pensioenregeling voor de flexbranche. Het pensioenfonds is een stichting. Dat betekent dat uw belang (en pensioen!) voorop staat, niet het behalen van winst. Meer over de missie, visie en strategie van StiPP.

Het bestuur

Een bestuur stuurt het pensioenfonds aan. Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de pensioenregeling. Denk bijvoorbeeld aan het beheer van het pensioengeld, bepalen van het beleid, de administratie, het uitkeren van het pensioen en het risicomanagement. Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit acht personen: vier namens de werkgevers, drie namens de werknemers uit de flexbranche en één lid namens de pensioengerechtigden. Per 1 juli 2019 stapt StiPP over op een andere bestuursvorm. Meer informatie volgt.

Uw belang (en pensioen!) staat voorop

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan heeft een belangrijke adviestaak en adviseert het bestuur op een aantal gebieden. Het bestuur geeft uitleg aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de manier waarop men het beleid heeft uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes personen: twee namens de werkgevers, drie namens de werknemers uit de flexbranche en één lid namens de pensioengerechtigden.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke, deskundige en gezaghebbende personen.