mijn stipp pensioen

Klachten en geschillen

Wij helpen u graag zo goed mogelijk. Daarom doen wij ons uiterste best de administratie en de uitkeringen zo goed mogelijk te regelen. Maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent.

Meld uw klacht

Om u zo goed mogelijk te helpen, willen we graag dat u uw klacht meldt via het contactformulier. Geef zo duidelijk mogelijk aan waarover u een klacht heeft. U krijgt van ons binnen vijf werkdagen antwoord op uw klacht. 

U bent het niet eens met onze beslissing over uw klacht

Bent u het niet eens met onze beslissing over uw klacht? Of heeft u na onze beslissing nog klachten? Stuur dan een brief aan het bestuur. Zet in deze brief uw naam, adres en waarom u het niet met ons eens bent. Deze brief kunt u sturen aan:
Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)
t.a.v. Bestuursbureau

Postbus 434
3700 AK Zeist

Ombudsman Pensioenen

Bent u het ook niet eens met de beslissing van het bestuur? Dan gaat u naar de Ombudsman Pensioenen in Den Haag. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instelling. Zij behandelen klachten of geschillen over de uitvoering van het pensioenreglement van bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen. De ombudsman kijkt altijd eerst wat wij en u er gaan gedaan hebben om de klacht op te lossen. Voor een snelle behandeling van uw klacht is het dus verstandig om uw klacht altijd eerst naar StiPP te sturen. 

Meer informatie

Meer informatie over de procedure over klachten en geschillen leest u in het Klachten- en geschillenreglement.