mijn stipp pensioen

Klachten en geschillen

Wij zijn u graag zo goed mogelijk van dienst en doen ons uiterste best de administratie en de uitkeringen zo goed mogelijk te regelen. Helaas kan het zijn dat er toch zaken anders lopen dan gewenst.

Meld uw klacht

We willen graag dat u uw klacht meldt, zodat we deze zo snel en goed mogelijk op kunnen lossen. Geef uw klacht door via het contactformulier. Het pensioenfonds behandelt uw klacht of geschil volgens de procedure. 

U bent het niet eens met onze beslissing

Bent u het niet eens met onze beslissing over uw klacht? Of heeft u na onze beslissing nog klachten? Stuur dan een brief aan het bestuur. Zet in deze brief uw naam, adres en waarom u het niet met ons eens bent. Deze brief kunt u sturen aan:
Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)
Postbus 434
3700 AK Zeist

Ombudsman Pensioenen

Bent u het ook niet eens met de beslissing van het bestuur? Dan gaat u naar de Ombudsman Pensioenen in Den Haag. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instelling die klachten of geschillen over de uitvoering van het pensioenreglement van bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen behandelt.

Lees meer in het Klachten- en geschillenreglement.