mijn stipp pensioen

Financiële situatie

De beleidsdekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen (de verplichtingen), ook precies één euro in kas.

De beleidsdekkingsgraad voor het gehele pensioenfonds

Om u een goed beeld te geven van de financiële situatie van het pensioenfonds publiceert StiPP de beleidsdekkingsgraad voor het pensioenfonds als geheel. StiPP berekent de beleidsdekkingsgraad daarom op het totale vermogen van het pensioenfonds. Dus zowel de voorzieningen voor risico van het fonds als de voorzieningen voor risico van de deelnemers worden meegerekend. Eind september 2018 was deze dekkingsgraad 109,1% (per eind juni 2018 was het 109,2%).