Nieuws

Nieuwe keuze in 2023: pensioenbedrag ineens opnemen

In de loop van 2023 krijgt u een nieuwe keuzemogelijkheid. Als u met pensioen gaat, kunt u ervoor kiezen om een deel van uw pensioenkapitaal in één keer te laten uitbetalen. Op uw pensioendatum ontvangt u dan naast uw eerste maandelijkse pensioen ook een bedrag in één keer. Dat bedrag kunt u vrij besteden. Kiest u ervoor om een bedrag ineens op te nemen, dan gaat uw maandelijkse pensioenuitkering omlaag. Ook kan deze éénmalige uitkering invloed hebben op toeslagen die u eventueel van de overheid ontvangt, zoals huur- of zorgtoeslag.

Keuze 1: hoogte bedrag ineens

U kunt maximaal 10% van uw opgebouwde pensioen in één keer opnemen. Minder mag ook. Het bedrag dat u na opname aan maandelijks pensioen overhoudt, moet altijd boven de wettelijke afkoopgrens voor kleine pensioenen (€ 520,35 bruto per jaar) blijven. Hierdoor kan het zijn dat u geen bedrag ineens of een lager bedrag ineens kunt opnemen dan 10% van uw opgebouwde pensioen. Ook uw keuze voor het wel of niet meeverzekeren van partnerpensioen bepaalt de hoogte van het bedrag dat u mag opnemen.

Keuze 2: moment van uitbetalen bedrag ineens

Als u uw pensioen laat ingaan op AOW-datum, kunt u er ook voor kiezen om het bedrag ineens uit te stellen tot het jaar volgend op het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. U betaalt dan minder belasting over het bedrag ineens en houdt dus netto een hoger bedrag over.

De verwachting is dat u in de loop van 2023 van deze keuzemogelijkheid gebruik kunt maken. Is deze op u van toepassing? Dan informeren wij u hierover zodra deze keuze mogelijk is.

Terug naar nieuwsoverzicht