Nieuws

Nieuwe cao-afspraak: werkgeverspremie Basisregeling naar 8% per 1 januari 2023

Pensioengrondslag als basis

Deze nieuwe cao-afspraak betekent dat per 1 januari 2023 de werkgeverspremie voor de Basisregeling 8% over de pensioengrondslag bedraagt. Dat is nu nog 2,6% over het pensioengevend salaris. De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris minus de franchise. In de Plusregeling betaalt de werkgever nu al 8% premie over de pensioengrondslag en geldt een werknemersbijdrage van 4%. In de Basisregeling is er géén werknemersbijdrage. Nu de premie in de Basisregeling wordt verhoogd, gaat de deelnemer ook meer inleggen in zijn pensioenpot.

Instemming leden nodig

De nieuwe afspraak is nog onder voorbehoud. Eerst moeten de leden van de werkgeversorganisaties en de vakbonden en het bestuur van StiPP hier nog mee instemmen. StiPP is gestart met de voorbereidingen en onderzoekt wat dit betekent voor de aanlevering van de loongegevens bij StiPP. Wij houden u hiervan de komende tijd op de hoogte.

Terug naar nieuwsoverzicht