Nieuwe werknemer

Als u een nieuwe werknemer in dienst neemt moet u uw werknemer aanmelden bij StiPP als hij aan de voorwaarden voldoet. StiPP stuurt uw werknemer digitaal informatie over de pensioenregeling.

Meld uw werknemer aan bij StiPP

U meldt uw werknemer aan bij StiPP. Vraag een nieuwe werknemer altijd of hij al eerder in de uitzendbranche werkzaam was. Hij kan al eerder pensioen opgebouwd hebben bij StiPP. Er kunnen dan andere regels gelden.

Informatie over de pensioenregeling

In de Pensioen 1-2-3 vindt uw werknemer alle informatie over de pensioenregeling. U kunt uw werknemer informeren over de pensioenregeling. In de Checklist Wegwijs in pensioen vindt u de belangrijkste onderwerpen.

E-mailadres invullen

StiPP communiceert digitaal met de werknemers. U levert daarom ook het e-mailadres aan van de werknemers. Uw werknemers kunnen het e-mailadres aanpassen in het profiel op Mijn StiPP Pensioen.

Keuze voor waardeoverdracht

Heeft uw werknemer bij een vorige baan pensioen opgebouwd? Dan kan uw werknemer kiezen om dit pensioen mee te nemen naar StiPP. Dit heet waardeoverdracht.