Faillissement

Gaat uw bedrijf failliet, dan is de kans groot dat StiPP verschuldigde premies misloopt. Wij onderzoeken in dit soort situaties of (voormalige) bestuurders van failliete uitzendondernemingen hiervoor hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Handhaving Wet Bpf 2000

Een bestuurder is op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000) hoofdelijk aansprakelijk voor de aan StiPP verschuldigde premies. Ook als de uitzendonderneming niet meer bestaat. Volgens deze wet blijft ook een voormalige bestuurder hoofdelijk aansprakelijk.