Werknemers afmelden

U hoeft uw werknemer niet af te melden. Als uw werknemer drie aaneengesloten periodes niet meer voorkomt in uw maandelijkse opgave, dan verklaart StiPP uw werknemer als afgemeld voor de pensioenregeling van StiPP. Uw werknemer krijgt hiervan bericht.

Waardeoverdracht

Werknemers die vertrekken en buiten onze sector bij een andere uitvoerder pensioen gaan opbouwen, kunnen hun StiPP-pensioen meenemen naar hun nieuwe regeling. We noemen dat waardeoverdracht. StiPP kan dit niet regelen: de werknemer moet hiervoor zelf bij zijn nieuwe pensioenfonds of verzekeraar een verzoek voor waardeoverdracht indienen.

Uw werknemer wordt automatisch afgemeld

Kleine pensioenen worden vanaf 2019 automatisch overgedragen

Let op: Gaat het om een klein pensioen? Dan is er iets veranderd per 1 januari 2019. Een klein pensioen is een uitkering tot € 497,27 per jaar (2020). Wanneer uw werknemer van baan wisselt, draagt StiPP een klein pensioen automatisch over aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet automatische waardeoverdracht. De werknemer hoeft hier niets voor te doen. Eerst mocht StiPP de kleine pensioenen twee jaar na uitdiensttreding afkopen. Als uw werknemer na 1 januari 2018 uit dienst is getreden, kan dit niet meer.