Werknemers aanmelden

Heeft u een nieuwe werknemer in dienst die recht heeft op pensioen? Meld deze werknemer dan aan bij StiPP.

Nieuwe werknemer aanmelden

U levert de loon- en dienstverbandgegevens aan door middel van de PDO-aanlevering. Uw werknemer wordt dan automatisch aangemeld en ontvangt daarna een welkomstbrief. Hierin staat informatie over de pensioenregeling en inloggegevens voor Mijn StiPP Pensioen.

Wie neemt er deel?

Werknemers in de flexbranche bouwen pensioen op bij StiPP als zij langer dan 26 weken hebben gewerkt voor één werkgever en minimaal 21 jaar oud zijn. Deze werknemers nemen dan deel aan de Basisregeling. Na 52 werkweken in de Basisregeling gaat uw werknemer over naar de Plusregeling. Indien u dit wilt, kunt u werknemers ook eerder aanmelden voor de Basisregeling of de Plusregeling. De duur van de opbouw in de Basisregeling blijft echter maximaal 52 weken. Een eerdere aanmelding in de Basisregeling heeft dus tot gevolg dat de werknemer ook eerder overgaat naar de Plusregeling.

Werkte uw nieuwe werknemer al eerder in de uitzendbranche?

Vraag een nieuwe werknemer altijd of hij al eerder in de flexbranche werkzaam was. Hij kan al eerder pensioen opgebouwd hebben bij StiPP. Is dat het geval, dan gelden de volgende afspraken:

Basisregeling

  • als de nieuwe werknemer binnen 52 weken weer bij een werkgever in de bedrijfstak gaat werken, bouwt hij direct verder op in de Basisregeling.
  • als hij na een periode van 52 weken of langer weer bij een werkgever in de bedrijfstak gaat werken, moet hij eerst weer 26 weken werken (wachttijd) voordat hij weer gaat opbouwen in de Basisregeling.

Plusregeling

  • als de nieuwe werknemer binnen 26 weken weer bij een werkgever in de bedrijfstak gaat werken, bouwt hij direct verder op in de Plusregeling.
  • als hij na een periode van 26 weken of langer maar korter dan 52 weken weer bij een werkgever in de bedrijfstak gaat werken, gaat hij direct opbouwen in de Basisregeling. Na 52 gewerkte weken in de Basisregeling stroomt hij dan weer door naar de Plusregeling.
  • als hij na een periode van 52 weken of langer weer bij een werkgever in de bedrijfstak gaat werken, moet hij eerst 26 weken werken (wachttijd) voordat hij weer gaat opbouwen in de Basisregeling.