Correcties gegevens werknemers aanleveren

Maandelijks stuurt u de gegevens van uw werknemers naar ons toe. Het kan natuurlijk gebeuren dat u daarbij een fout maakt. Of u leest in het verwerkingsverslag dat sommige gegevens niet zijn verwerkt. In de handleidingen ‘Aanlevering gegevens’ en ‘PDO-correctie’ vindt u meer informatie over welke foutmeldingen er kunnen voorkomen. En wat u moet doen om de melding op te lossen. Het kan nodig zijn om de gegevens opnieuw aan te leveren.

Welke correcties mag u doorgeven?

Levert u correcties aan? Dan gelden onderstaande regels:

  • Correctie van gegevens in 2020 of 2021
    U mag alle correcties doorgeven, zolang dit niet leidt tot een negatief pensioenkapitaal voor de deelnemer. Is dit het geval, dan leest u in het verwerkingsverslag dat de correctie niet verwerkt is
  • Correctie van gegevens in 2012 tot en met 2019
    U mag alleen een correctie doorgeven als dit ten gunste van de deelnemer is.
  • Correctie van gegevens in 2011 of eerder
    Voor correctie van gegevens van 2011 of eerder gelden andere regels. Neem daarom telefonisch contact met ons op via 030 277 56 90.

Negatieve kapitalen

Een correctie kan zorgen voor een daling in het pensioenkapitaal. Bijvoorbeeld omdat het doorgeven uurloon of het aantal gewerkte uren lager wordt. Deze correctie wordt niet verwerkt als door deze aanpassing het pensioenkapitaal negatief wordt. Ook wordt de correctie niet verwerkt als het pensioenkapitaal van de deelnemer niet meer bij het fonds aanwezig is, bijvoorbeeld omdat het pensioenkapitaal is overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder of is afgekocht. Deze deelnemers hebben geen polis meer bij StiPP.  Als u een correctie doorgeeft die zorgt voor een negatief pensioenkapitaal, krijgt u hiervan een foutmelding te zien in het verwerkingsverslag. Deze correctie wordt niet verwerkt.