mijn pensioenadministratie

De pensioenregeling

Uw werknemers bouwen een pensioenkapitaal op bij StiPP. Zij nemen deel aan de Basisregeling of aan de Plusregeling. U betaalt hiervoor premie en u levert de noodzakelijke gegevens aan. Alle werkgevers in de uitzend-, payroll- en/of detacheringsbranche zijn verplicht aangesloten bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP).

2 regelingen: Basisregeling en Plusregeling

Zowel de Basisregeling als de Plusregeling is een beschikbare premieregeling. Elke maand betaalt u als werkgever voor elke werknemer die voor pensioen in aanmerking komt premie aan StiPP. Uw werknemers in de Plusregeling betalen zelf ook een deel van de premie. U houdt de premie in op het brutosalaris. StiPP beheert en belegt dit pensioengeld. De premies en het beleggingsrendement vormen samen het pensioenkapitaal. Per persoon wordt de inleg en het rendement bijgehouden. Van dit pensioenkapitaal kopen de deelnemers op hun pensioenleeftijd een pensioen dat levenslang uitkeert.

Opbouw pensioen start na 26 weken

Werknemers, van minimaal 21 jaar oud, die nieuw zijn in de branche gaan na 26 werkweken deelnemen aan de Basisregeling. Als ze 52 weken pensioen hebben opgebouwd in de Basisregeling gaan ze automatisch over naar de Plusregeling.