De pensioenregeling

Uw werknemers bouwen een pensioenkapitaal op bij StiPP. Zij nemen deel aan de Basisregeling of aan de Plusregeling. U betaalt hiervoor premie en u levert de noodzakelijke gegevens aan. Alle werkgevers in de uitzend-, payroll- en/of detacheringsbranche zijn verplicht aangesloten bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP).

2 regelingen: Basisregeling en Plusregeling

Zowel de Basisregeling als de Plusregeling is een beschikbare premieregeling. Elke maand betaalt u als werkgever voor elke werknemer die voor pensioen in aanmerking komt premie aan StiPP. Uw werknemers in de Plusregeling betalen zelf ook een deel van de premie. U houdt de premie in op het brutosalaris. StiPP beheert en belegt dit pensioengeld. De premies en het beleggingsrendement vormen samen het pensioenkapitaal. Per persoon wordt de inleg en het rendement bijgehouden. Van dit pensioenkapitaal kopen de deelnemers op hun pensioenleeftijd een pensioen dat levenslang uitkeert.

Opbouw pensioen start na 26 gewerkte weken

Is uw werknemer minimaal 21 jaar oud? Dan gaat uw werknemer na 26 gewerkte weken deelnemen aan de Basisregeling. Een week telt alleen mee als in die week daadwerkelijk is gewerkt. Als uw werknemer 52 weken pensioen heeft opgebouwd in de Basisregeling, gaat hij of zij automatisch pensioen opbouwen in de Plusregeling. Bij het tellen van de gewerkte weken houdt u rekening met opvolgend werkgeverschap (binnen de flexbranche).