Alle informatie rondom coronavirus en StiPP

Op deze pagina vindt u alle informatie die wij tot nu toe hebben gepubliceerd rondom de coronacrisis en de gevolgen hiervan voor (het pensioen van) StiPP

Veelgestelde vragen werkgevers

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen van werkgevers rondom het coronavirus

Mag ik mijn factuur later betalen?
Alleen voor de facturen die zijn verstuurd over de maand februari, maart, april en mei geldt een ruimere betalingstermijn. Vanaf de facturen die verstuurd worden over de maand juni, geldt weer de reguliere termijn van 14 dagen.
Om mijn factuur staat een betalingstermijn van 14 dagen, geldt deze nog?

Op alle facturen staat een betalingstermijn van 14 dagen. Alleen voor de facturen die zijn verstuurd over de maand februari, maart, april en mei geldt een ruimere betalingstermijn. Vanaf de facturen die verstuurd worden over de maand juni geldt weer de reguliere termijn van 14 dagen.

- De vervaldatum van de facturen over februari was 30 april 2020
- De vervaldatum van de facturen over maart was 31 mei 2020
- De vervaldatum van de facturen over april was 30 juni 2020
- De vervaldatum van de facturen over mei is 31 juli 2020

Kan ik een betalingsregeling afspreken?
Onder voorwaarden is het mogelijk een betalingsregeling af te spreken. Een aanvraag hiervoor kunt u indienen door een e-mail te sturen naar incasso@stippensioen.nl. Vermeld hierbij alstublieft uw klant- en factuurnummer. Wij beoordelen elke aanvraag zorgvuldig. Blijf daarnaast wel de gegevens van uw werknemers volledig en tijdig aan ons aanleveren, anders bouwen zij geen pensioen op.
Ik heb een betalingsregeling met StiPP afgesproken, maar ik kan mijn verplichtingen niet meer nakomen. Wat moet ik doen?
Neemt u dan contact met ons op via incasso@stippensioen.nl. Vermeld hierbij alstublieft uw klant- en factuurnummer. We gaan dan kijken wat we voor u kunnen doen. Blijf daarnaast wel de gegevens van uw werknemers volledig en tijdig aan ons aanleveren.
Ik heb al een aanmaning ontvangen van een factuur, maar ik kan de factuur op dit moment echt niet betalen. Wat moet ik doen?
Neemt u dan contact met ons op via incasso@stippensioen.nl. Vermeld hierbij alstublieft uw klant- en factuurnummer. We gaan dan kijken wat we voor u kunnen doen. Blijf daarnaast wel de gegevens van uw werknemers volledig en tijdig aan ons aanleveren.
Mijn factuur is al overgedragen naar een incassobureau. Wat gebeurt hiermee?
De verruimde betalingstermijnen golden alleen voor de premiefacturen die over de loongegevens van februari, maart, april en mei gaan. Het beleid ten opzichte van andere facturen wijzigt niet. Hebben wij de factuur al overgedragen naar een incassobureau en kunt u de factuur echt niet betalen? Neem dan contact op met het incassobureau.
Ik heb geen werknemers meer die aan het werk zijn. Moet ik toch nog gegevens doorgeven?
Als u geen personeel in dienst heeft, dan moet u dit aangeven in uw pensioenadministratie. Dit doet u op de volgende manier:
• Log in op Mijn pensioenadministratie
Klik in het linkermenu op ‘Gegevensaanlevering (PDO)
• Klik op de roze button ‘Geen personeel’
• Geef vervolgens aan voor welke periode u geen gegevens aanlevert
• Klik op ‘Opslaan’

Wilt u voor meerdere periodes een melding ‘Geen personeel’ doen? Kies dan een nieuwe periode en klik weer op ‘Opslaan’. Voor elke melding ontvangt u per e-mail een bevestiging.
Mijn werknemers werken niet, maar krijgen wel uitbetaald. Moet ik pensioenpremie betalen over de uitbetaalde uren?
Heeft uw werknemer een overeenkomst waarbij u verplicht bent tot loondoorbetaling ook al kan uw werknemer niet werken? Dan bouwt uw werknemer over dit loon ook pensioen op. U geeft dit uitbetaalde loon op de normale manier aan ons door bij de aanlevering van de maandelijkse gegevens. 
Wat zijn de gevolgen van het coronavirus op het pensioen van mijn werknemers?
Het coronavirus heeft indirect invloed op het pensioen van uw werknemers. Zo dalen de pensioenkapitalen als de beleggingen minder waard worden. Daarnaast betekent niet-werken in sommige gevallen ook geen loon. Daardoor bouwen uw werknemers ook minder pensioen op.