Veelgestelde vragen

Welke franchise hanteer ik voor het berekenen van de pensioengrondslag in de Basisregeling?

Voor het berekenen van de pensioengrondslag gebruikt u dezelfde franchise als in de Plusregeling. In december 2022 worden de bedragen voor 2023 bekend gemaakt.

Welk maximum pensioengevend loon hanteer ik voor het berekenen van de pensioengrondslag in de Basisregeling?

Voor het berekenen van de pensioengrondslag gebruikt u hetzelfde maximum pensioengevend loon als in de Plusregeling. In december 2022 worden de bedragen voor 2023 bekend gemaakt.

Betaalt in de Basisregeling een werknemer ook een deel van de pensioenpremie?

Nee, de pensioenpremie wordt volledig betaald door de werkgever. De werknemer heeft dus geen eigen bijdrage in de Basisregeling. In de Plusregeling is dit wel het geval. Dan betaalt de werknemer een eigen bijdrage van 4% van de pensioengrondslag.

Ik verloon per 4 weken en niet per maand. Geldt dan een ingangsdatum van 1 januari?

Nee, de ingangsdatum sluit aan bij de loonsystematiek die u gebruikt. Is de verloning per maand dan is de ingangsdatum 1 januari 2023. Als de verloning per 4 weken is, dan is de ingangsdatum 2 januari 2023.