mijn pensioenadministratie

Uitvoeringskosten

Hoe lager de kosten van het pensioenfonds, hoe meer geld er over blijft voor uw pensioen. StiPP streeft daarom naar een zo laag mogelijk kostenniveau.

Kosten voor de uitvoering

De kosten voor de uitvoering zijn alle kosten die worden gemaakt voor de administratie, uitkeringen verzorgen, informeren van de deelnemers, het innen van de pensioenpremie en de kosten voor het besturen van het pensioenfonds. De kosten voor de uitvoering van de pensioenregeling bedroegen in 2017 in totaal € 14.804.000. Omgerekend naar kosten per deelnemer (actieve deelnemers en gepensioneerden) is dit € 46,04 per deelnemer. 

We streven naar zo laag mogelijke kosten

Kosten voor vermogensbeheer

Naast de kosten voor de uitvoering maken we ook kosten voor het beleggen van de pensioenpremies. De kosten van het vermogensbeheer, inclusief transactiekosten, bedroegen in 2017 € 5.372.000. Dit is 0,39% van het gemiddeld belegd vermogen met een onderverdeling van 0,30% van het gemiddeld belegd vermogen voor vermogensbeheer en 0,09% van het gemiddeld belegd vermogen voor transactiekosten. Nadere informatie over de uitvoeringskosten vindt u in het bestuursverslag

Streven naar lage kosten

StiPP streeft ernaar om de kosten van de uitvoering van de pensioenregeling zo laag mogelijk te houden. U kunt hier ook bij helpen. StiPP stelt de pensioeninformatie zo veel mogelijk digitaal beschikbaar aan uw werknemers. Via Mijn StiPP Pensioen kunnen zij alle informatie 24/7 raadplegen en hoeven zij niet meer naar hun papieren te zoeken. Voor sommige zaken is StiPP verplicht om de deelnemer op de hoogte te stellen. We willen dit zo veel mogelijk digitaal doen. Daarom geeft u in de PDO-aanlevering de e-mailadressen van uw werknemers door. Een werknemer kan dit e-mailadres aanpassen in Mijn StiPP Pensioen.