mijn pensioenadministratie

Uitvoeringskosten

Hoe lager de kosten van het pensioenfonds, hoe meer geld er over blijft voor uw pensioen. StiPP probeert daarom het kostenniveau zo laag mogelijk te houden.

Kosten voor de uitvoering

De kosten voor de uitvoering bestaan uit:

  • kosten voor de administratie
  • kosten voor het uitkeren van pensioenen
  • informeren van de deelnemers
  • het innen van de pensioenpremie
  • de kosten voor het besturen van het pensioenfonds.

De kosten voor de uitvoering van de pensioenregeling bedroegen in 2018 in totaal 17,5 miljoen euro. De kosten per deelnemer (actieve deelnemers en gepensioneerden) zijn € 47,01 per deelnemer. 

We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden

Kosten voor vermogensbeheer

Naast de kosten voor de uitvoering maakt StiPP ook kosten voor het beleggen van de pensioenpremies. De kosten van het vermogensbeheer, inclusief transactiekosten, bedroegen 6,67 miljoen euro in 2018. Dit is 0,42% van het gemiddeld belegd vermogen. De totale beleggingskosten 2018 bestaan uit 0,34% beheerkosten en 0,08% transactiekosten.  Meer informatie over de uitvoeringskosten vindt u in het jaarverslag

Streven naar lage kosten

StiPP probeert de kosten van de uitvoering van de pensioenregeling zo laag mogelijk te houden. U kunt hier ook bij helpen. StiPP stelt de pensioeninformatie zo veel mogelijk digitaal beschikbaar aan uw werknemers. Via 'Mijn StiPP Pensioen' kunnen zij alle informatie 24/7 raadplegen. Voor sommige zaken is StiPP verplicht om de deelnemer op de hoogte te stellen. We willen dit zo veel mogelijk digitaal doen. Daarom geeft u in de PDO-aanlevering de e-mailadressen van uw werknemers door. Een werknemer kan dit e-mailadres aanpassen in Mijn StiPP Pensioen.