mijn pensioenadministratie

Financiële situatie

De beleidsdekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen (de verplichtingen), ook precies één euro in kas.

De beleidsdekkingsgraad voor het gehele pensioenfonds

Om u een goed beeld te geven van de financiële situatie van het pensioenfonds publiceert StiPP de beleidsdekkingsgraad voor het pensioenfonds als geheel. StiPP berekent de beleidsdekkingsgraad daarom op het totale vermogen van het pensioenfonds. Dus zowel de voorzieningen voor risico van het fonds als de voorzieningen voor risico van de deelnemers worden meegerekend. Eind maart 2019 was deze dekkingsgraad 109,6% (per eind december 2018 was het 110,3%*). 

* Eerder dit jaar is een beleidsdekkingsgraad van 109% per eind december vermeld. Na het opstellen van het jaarwerk is dit gecorrigeerd naar 110,3%.