Nieuws

Nieuwe foutmelding PDO aanlevering bij negatieve correcties vóór 2020

Vanaf 17 maart voeren we een extra controle uit op uw ingestuurde PDO-bestanden. Vanaf dan worden correcties van vóór 2020 afgekeurd als de wijziging niet ten gunste is van uw (ex-)werknemer. U krijgt in dat geval een foutmelding in het verwerkingsverslag. Ontvangt u deze foutmelding? Neem dan contact met ons op. Dan bespreken we wat de reden is voor het doorgeven van de wijziging. En kijken naar een mogelijke oplossing. 

Corrigeer fouten zo snel mogelijk

Maandelijks stuurt u de gegevens van uw werknemers naar ons toe. Het kan gebeuren dat u daarbij een fout maakt. Het is belangrijk dat als u een fout ziet, deze zo snel mogelijk herstelt. Zo zorgt u er voor dat uw werknemer het juiste pensioen bij ons opbouwt. Ook voorkomt u dat een correctie niet meer kan worden doorgevoerd omdat uw (ex) werknemer geen polis meer heeft bij StiPP. Bijvoorbeeld als het pensioen al is overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder, omdat uw werknemer een andere baan bij een nieuwe werkgever heeft gekregen. 

Negatieve correcties over 2020 en 2021

Correcties ten nadele van uw (ex-)werknemer mogen in principe nog wel worden doorgevoerd als het gaat over gegevens uit 2020 of 2021. Maar ook hierbij zijn er uitzonderingen. De correctie wordt bijvoorbeeld niet verwerkt als door deze aanpassing het pensioenkapitaal negatief wordt. Ook wordt de correctie niet verwerkt als het pensioenkapitaal van de deelnemer niet meer bij het fonds aanwezig is, bijvoorbeeld omdat het pensioenkapitaal is overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder of omdat het kapitaal is afgekocht. Deze deelnemers hebben geen polis meer bij StiPP.

Meer informatie over het corrigeren van PDO-aanleveringen leest u op stippensioen.nl/correctie en in onderstaande handleiding.

Handleiding correctie lezen

 

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht