Nieuws

Hoe lever ik de werknemersgegevens over periode 13 aan?

Als u vierwekelijks de gegevens van uw werknemers aanlevert, bereikt u in december periode 13. Wanneer u een PDO-bestand opstuurt met periodenummer 13 in het bestand krijgt u de volgende foutmelding:  

‘Het opgegeven periodenummer ligt niet tussen 1 en 12.’

Dit komt omdat StiPP in het systeem maximaal 12 periodes kan verwerken. Er zijn twee manieren om deze foutmelding te voorkomen:

  • Maak één bestand voor periodes 12 én 13, en lever deze beiden onder periodenummer 12 bij ons aan. Per werknemer levert u dan in één bestand twee regels aan over periode 12. In de eerste regel neemt u de gegevens over periode 12 op, in de tweede regel de gegevens over periode 13.

OF

  • Tel de uren en de pensioengrondslagen over periodes 12 en 13 bij elkaar op en geef deze in één regel per werknemer aan ons

Periode 12 al aangeleverd?

Heeft u de gegevens voor periode 12 al bij ons aangeleverd? Dan voegt u in de software die u gebruikt voor de verloning  periode 12 en 13 samen in één PDO-bestand. Voor elke werknemer die in beide periodes heeft gewerkt, staan er dan dus twee regels in het nieuwe PDO-bestand. Dit nieuwe PDO-bestand levert u daarna aan bij StiPP met periodenummer 12. Dit bestand overschrijft dan het al eerder ingestuurde bestand over periode 12. Het is dus heel belangrijk dat het nieuwe bestand zowel de gegevens over periode 12 als 13 bevat.  In het verwerkingsverslag krijgt u bij gegevens van werknemers die alleen in periode 12 hebben gewerkt een duplicaatmelding. Daarin staat dat de gegevens die u heeft aangeleverd op de desbetreffende regel al bekend waren. Die foutmelding kunt u negeren.

Heeft u vragen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Terug naar nieuwsoverzicht