Nieuws

Definitief akkoord over nieuwe cao uitzendkrachten

Afgelopen periode zijn er definitieve afspraken gemaakt tussen vakbonden FNV, CNV Vakmensen, De Unie en de werkgeversorganisaties ABU en NBBU over een nieuwe ABU- en NBBU-cao voor uitzendkrachten. In de cao zijn ook gelijkluidende afspraken gemaakt over de pensioenregeling.

Twee aanvullende wijzigingen
Naast de al eerder gecommuniceerde wijzigingen over de gewijzigde definitie van het pensioengevend salaris en de verkorting van de wachttijd zijn er in de cao/pensioenovereenkomst twee aanvullende wijzigingen per 1 januari 2022 opgenomen:

  1. Voor de telling van de wachttijd (8 gewerkte weken) tellen de gewerkte weken bij een andere uitzendonderneming verbonden binnen een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b BW, (ook) mee.
  2. Wederkerigheid: de telling van de weken loopt (ook) door als een werknemer wisselt van baan tussen een bij StiPP vrijgestelde werkgever en een bij StiPP aangesloten werkgever.

Extra uitleg bij wijziging 2
De wederkerigheid van punt 2 werkt als volgt: stel, het is 2022 en werknemer F heeft een uitzendovereenkomst bij een vrijgestelde werkgever. Hij werkt hier 12 weken, waarna zijn uitzendovereenkomst eindigt. Direct daarna gaat de werknemer bij een ander uitzendbureau aan het werk. Dit uitzendbureau is aangesloten bij StiPP.  

De 12 weken bij de vrijgestelde werkgever tellen mee als wachttijd én deelnametijd in de regeling van StiPP.

Voor de wachttijd tellen de gewerkte weken. Werknemer F heeft 12 weken gewerkt. Hij heeft de wachttijd voor de Basisregeling dus doorlopen en komt bij StiPP direct in de Basisregeling.

Voor de telling van de Basisregeling kijken we naar de periode van deelnemerschap. Alhoewel werknemer F geen deelnemer was in de pensioenregeling van StiPP, tellen de weken dat werknemer F een uitzendovereenkomst had bij de vrijgestelde werkgever wél mee voor weken deelnemerschap in de Basisregeling. Dit betekent dat werknemer F  al 4 weken van de basisregeling heeft doorlopen. Werknemer F kan nog maximaal 48 weken deelnemen in de Basisregeling. Daarna gaat hij pensioen opbouwen in de Plusregeling.

Informatie op de website aangevuld
 Wij hebben de informatie op de website verder aangevuld:

 

 

 

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht