mijn stipp pensioen

Ouderdomspensioen

U krijgt van StiPP elke maand uw pensioenuitkering. Deze maandelijkse uitkering is aangekocht van het pensioenkapitaal dat u bij StiPP opbouwde. Deze uitkering krijgt u tot uw overlijden.

Van bruto naar netto pensioen

U krijgt elke maand uw netto pensioen op uw bankrekening. StiPP houdt op uw bruto pensioen automatisch de loonheffing in. Ook wordt er een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet ingehouden. Dit heeft gevolgen voor het nettobedrag dat u kunt besteden. U ontvangt van StiPP uw jaaropgave met een overzicht van uw pensioenuitkering en alle gegevens die u nodig heeft voor uw belastingaangifte. StiPP past de loonheffingskorting niet toe op uw pensioen, tenzij u daar zelf om heeft gevraagd. 

Uw uitkering is niet waardevast

Geld wordt door inflatie (prijsstijging) minder waard. Uw pensioenuitkering wordt dus ook minder waard: u kunt voor hetzelfde geld minder kopen.

Uw pensioen staat uiterlijk de 24ste van elke maand op uw rekening

De betaaldata

In de tabel staan de data waarop wij het geld overmaken op uw bankrekeningnummer. Uw pensioen staat uiterlijk op de 24e van elke maand op uw rekening. Het verschilt per bank wanneer het geld ook echt op uw rekening staat.

Let op: Verwacht u de betaling van een afkoopbedrag? Bekijk dan de betaaldata voor afkoop.

Maand

Datum

Januari

donderdag 24-01-2019

Februari

donderdag 21-02-2019 

Maart

donderdag 21-03-2019 

April

woensdag 24-04-2019

Mei

donderdag 23-05-2019

Juni

maandag 24-06-2019

Juli

woensdag 24-07-2019

Augustus

donderdag 22-08-2019

September

dinsdag 24-09-2019

Oktober

donderdag 24-10-2019

November

donderdag 21-11-2019

December

donderdag 19-12-2019