Pensioen 1-2-3

In Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de pensioenregeling van uw pensioen bij StiPP. StiPP heeft twee pensioenregelingen: een Basis- en Plusregeling. Eerst bouwt u, na een wachttijd van 26 weken, pensioen op in de Basisregeling. Als u 52 weken pensioen heeft opgebouwd in de Basisregeling, gaat u automatisch naar de Plusregeling. Kies hier de Pensioen 1-2-3 die voor u geldt.