Pana/Pani emerytura w StiPP-ie

Czy pracuje Pan/Pani jako pracownik tymczasowy, payroller albo pracownik oddelegowany w elastycznym sektorze zatrudnienia? Jeżeli tak, prawdopodobnie jest Pan/Pani członkiem funduszu emerytalnego StiPP-u. Jeżeli nie pracuje już Pan/Pani w elastycznym sektorze zatrudnienia, zgromadzony kapitał emerytalny jest wciąż Pana/Pani własnością. Na tej stronie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące praw emerytalnych.

Posiada Pan/Pani kapitał emerytalny w StiPP-ie

Pracując w elastycznym sektorze zatrudnienia, gromadzi Pan/Pani kapitał emerytalny. Każdego miesiąca odprowadzane są składki emerytalne na emerytalny rachunek inwestycyjny, a gromadzony w ten sposób kapitał jest następnie inwestowany. Kapitał inwestycyjny oraz zysk z niego składają się na Pana/Pani kapitał emerytalny. W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego przysługuje Panu/Pani prawo wykupienia za pomocą tego kapitału emerytalnego praw do dożywotniej emerytury. Jej wysokość jest więc zależna od wysokości zainwestowanej kwoty, zysku z tej inwestycji oraz kosztów wykupu praw emerytalnych.

Nie jest już Pan/Pani członkiem funduszu emerytalnego StiPP-u

Jeżeli zaprzestaje Pan/Pani członkostwa w naszym programie emerytalnym, zgromadzony kapitał pozostaje Pana/Pani własnością. Jeżeli kwota końcowa kapitału jest niska i nie przekracza 419,35 EUR rocznie, po upływie dwóch lat zostanie jednorazowo wypłacona w całości. Nazywamy to wcześniejszą wypłatą kapitału emerytalnego. Jeżeli spełnia Pan/Pani warunki umożliwiające wcześniejszą wypłatę kapitału emerytalnego i wciąż mieszka w Holandii, StiPP przyśle Panu/Pani związaną z tym propozycję. Jeżeli mieszka Pan/Pani poza granicami Holandii, musi Pan/Pani samodzielnie złożyć wniosek o wcześniejszą wypłatę kapitału emerytalnego.

Nie mieszka Pan/Pani na terenie Holandii?

Adres zameldowania musi zostać podany w StiPP-ie. Tylko wówczas możliwe jest informowanie Pana/Pani o przysługującej emeryturze. Wszelkie zmiany zameldowania poza granicami Holandii również muszą zostać zgłoszone.

Otrzymuje Pan/Pani emeryturę StiPP-u poza granicami Niderlandów

Każdego roku należy wypełnić formularz ,, ‘Poświadczenie życia ” w holenderskiej ambasadzie, holenderskim konsulacie, miejscowym urzędzie stanu cywilnego albo u miejscowego notariusza. Co roku formularz ten należy wysłać do StiPP-u, w przeciwnym razie wypłata emerytury zostanie wstrzymana.

Często zadawane pytania


CZY MOGĘ WCZEŚNIEJ WYPŁACIĆ MOJĄ EMERYTURĘ?

Jest to możliwe, jeżeli spełnia Pan/Pani dwa warunki. Wysokość kapitału emerytalnego nie przekracza  419,35 EUR brutto rocznie (2016). Wcześniejsza wypłata emerytury jest możliwa dopiero wówczas, gdy od momentu wygaśnięcia umowy o pracę upłynęły ponad dwa lata. Jeżeli mieszka Pan/Pani poza granicami Holandii, jest Pan zobowiązany / Pani zobowiązana złożyć wniosek o wcześniejszą wypłatę kapitału emerytalnego za pomocą tego formularza. Proszę pamiętać, że formularz musi być wypełniony w języku angielskim. Jeżeli mieszka Pan/Pani na terenie Holandii, otrzyma Pan/Pani propozycję od StiPP-u, nie musząc nic robić w tym kierunku.


Niedługo skończę 65 lat – kiedy mogę przejść na emeryturę?

Moment przejścia na emeryturę wybiera Pan sam / Pani sama. Jeżeli chce Pan/Pani rozpocząć wypłatę praw emerytalnych StiPP-u równocześnie z prawami emerytalnymi holenderskiej emerytury państwowej AOW, nie musi Pan/Pani nic robić w tym kierunku. Sześć miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego StiPP przyśle Panu/Pani wniosek o wypłatę emerytury. Jeżeli chce Pan/Pani przejść na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego, należy złożyć wniosek w StiPP-ie trzy miesiące przed przejściem na emeryturę.


Czy mogę otrzymać kserokopię zestawienia emerytalnego?

Jeżeli w 2015 roku otrzymał Pan / otrzymała Pani zestawienie emerytalne, może je Pan/Pani pobrać tutaj. Należy się w tym celu zalogować. Jeżeli nie posiada Pan/Pani kodu DigiD, należy złożyć wniosek o wydanie kopii za pomocą tego formularza.


W jaki sposób mogę podać mój nowy adres?

W momencie przeprowadzki poza granice Holandii jest Pan zobowiązany / Pani zobowiązana podać nowy adres zameldowania. Zobowiązanie to dotyczy również zmiany zameldowania poza granicami Holandii. StiPP nie uzyskuje tego typu informacji samodzielnie. Podaj tutaj swój nowy adres. Proszę pamiętać, że formularz musi być wypełniony w języku angielskim.


Czy mam obowiązek zarejestrować mojego partnera / moją partnerkę?

Nie ma obowiązku rejestrowania partnerki/partnera. StiPP skontaktuje się z Pana/Pani rodziną po Pana/Pani śmierci.