Beleggingsbeleid

De premie voor het pensioen wordt door het pensioenfonds belegd. Elk jaar stelt StiPP het beleggingsplan en de ABTN vast. In het beleggingsplan staat in welke producten StiPP belegt. StiPP hanteert een aantal uitgangspunten: we willen de kosten zo laag mogelijk houden en het is belangrijk dat het geld op een maatschappelijk verantwoorde manier wordt belegd. 

Beleggingsvisie

StiPP hanteert een verschillend beleggingsbeleid voor jongere deelnemers (21 tot 56 jaar) en voor oudere deelnemers (57 tot 67 jaar). De laatste groep is verdeeld in vijf leeftijdsblokken van twee jaar. StiPP belegt in twee hoofdcategorieën: zakelijke waarden (aandelen en onroerend goed) en vastrentende waarden (staatsobligaties, bedrijfsobligaties en hypotheken). Voor de jongere deelnemers wordt meer in aandelen belegd dan voor de oudere deelnemers. Meer aandelen betekent meer risico, maar ook hogere rendementskansen. Voor de oudere deelnemers wordt het risico afgebouwd en daarom wordt voor deze groep het percentage aandelen geleidelijk afgebouwd. In vergelijking met andere fondsen belegt StiPP ook voor de jongste leeftijdsgroep relatief voorzichtig. Dit verklaart waarom StiPP relatief lagere rendementen heeft behaald dan andere fondsen. De reden hiervoor is dat veel deelnemers slechts korte tijd in het fonds zitten en StiPP de kans op kapitaalverlies zo klein mogelijk wil houden.

Kosten voor beleggen

StiPP vindt lage kosten belangrijk. Want hoe minder kosten we maken, hoe meer geld er over blijft voor het opbouwen van pensioenkapitaal. We proberen de kosten voor de beleggingen daarom ook zo laag mogelijk te houden. De beleggingskosten bedroegen in 2015 0,48% van het belegd vermogen. Een uitgebreide toelichting op de kosten vindt u in het jaarverslag 2016 op pagina 44-46.

"Benieuwd naar het beleggingsrendement? Bekijk de nieuwsbrief"

Maatschappelijk verantwoord beleggen

StiPP wil een goed rendement behalen, maar wel op een verantwoorde manier. Vermogensbeheerder KCM voert het beleid van StiPP uit. KCM heeft voor StiPP een uitgebreide ESG-rapportage hierover opgesteld. Daarin staan alle activiteiten omtrent Maatschappelijk Verantwoord Beleggen die voor de StiPP portefeuille zijn uitgevoerd. 

Hypotheken

StiPP belegt in Hypotheken via een externe partij, waarbij conform het beleid van deze partij flexwerkers onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking komen voor een Hypotheek. Gezien de relatief beperkte omvang van StiPP is het voor het fonds geen optie om zelf als hypotheekverstrekker te fungeren.